Ekspert za izradu Strategija za smanjenje energetskog siromaštva na lokalnom nivou Kategorija: Ugovor o djelu Kapacitet: 30 radnih dana Lokacija: Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina Trajanje: 7 mjeseci Potrebno iskustvo: minimalno 5 godina 1.     Kontekst i pozadina Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju (CEE) već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i ...
Pročitajte više
POZIV NA PANEL DISKUSIJU  Energetsko siromaštvo – ključni problem u energetskoj tranziciji BiH Mjesto održavanja: Konferencijska sala (II sprat) Dramar centar, Ulica branilaca BiH 11- Slavinovići, Tuzla Datum održavanja: 19.10.2023. (četvrtak) Vrijeme održavanja: 11.00 – 14.00 sati Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i energiju Tuzla Vas pozivaju na panel diskusiju na kojoj će biti predstavljeni: problem energetskog siromaštva, aktivnosti koje su pokrenute ...
Pročitajte više
Obavještenje za firme i građane tuzle o lokacijama za selektivno odlaganje otpada Od 2018. godine pa do danas u Tuzli se nalazi 110 lokacija na kojima firme i građani mogu odlagati svoj ambalažni otpad i staklenu ambalažu. Na frekventnijim lokacijama se nalaze tipski objekti sa po 2 kontejnera za odlaganje ambalažnog otpada, a na manje ...
Pročitajte više
Analiza kvaliteta zraka Banovici
Pročitajte više