25 Oktobra, 2023 Novosti Nema komentara

Ekspert za izradu Strategija za smanjenje energetskog siromaštva na lokalnom nivou

Kategorija: Ugovor o djelu

Kapacitet: 30 radnih dana

Lokacija: Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

Trajanje: 7 mjeseci

Potrebno iskustvo: minimalno 5 godina

1.     Kontekst i pozadina

Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju (CEE) već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tokom svog angažmana je na terenu evidentiran problem siromaštva izazvanog troškovima energije kao rastući problem u BiH i šire.

Za sve veći broj ljudi u BiH energetsko siromaštvo stoga ostaje veliki izazov, a izvlačenje ranjivih građana iz njega trebao bi biti jedan od hitnih zadataka vlade i njihovih javnih uprava. Energetsko siromaštvo proizlazi iz kombinacije niskog dohotka, visokog izdatka raspoloživog dohotka za energiju i loše energetske učinkovitosti, posebno u pogledu izvedbe zgrada. Ljudi u neučinkovitim objektima više su izloženi hladnim razdobljima, toplinskim valovima i drugim utjecajima klimatskih promjena. Neadekvatna udobnost i sanitarni uvjeti u stambenim i radnim okruženjima, kao što su neadekvatne unutarnje temperature, loša kvaliteta zraka i izloženost štetnim kemikalijama i materijalima, pridonose nižoj produktivnosti, zdravstvenim problemima i većoj smrtnosti i morbiditetu.

Tokom nadolazećih godina troškovi električne energije i energije za grijanje značajno će porasti u BiH i mnogo će više ljudi iskusiti energetsko siromaštvo u različitim stupnjevima, a najviše će biti pogođene najugroženije demografske skupine. Veoma je važno imati na umu, da je potrebno poboljšati pristup socijalnim uslugama korisnicima koji imaju nizak nivo obrazovanosti što rezultira malim  prihodima domaćinstva, koji obično ne pokrivaju osnovne troškove. Takođe, uvažavajući problem energetskog siromaštva profesionalni socijalni radnici mogu doprinijeti boljoj socijalnoj mobilizaciji.

Mnoge općinske i/ili gradske uprave su već razvile strategije energetske efikasnosti, koje uglavnom samo djelimično ili čak negativno utiču na najugroženije osobe. Lokalne vlasti i vlade moraju osigurati da se negativni društveni rezultati izbjegnu ili nadoknade kreiranjem politika koje će to uzeti u obzir i/ili ih povezati s mjerama koje se suprotstavljaju svim rizicima. Općinske i/ili vladine energetske politike mogu različito uticati na siromaštvo i nejednakost. To je slučaj, npr. kada politika pruža ekonomsku podršku grupama s nižim prihodima, smanjujući siromaštvo, ali još više koristi grupama s višim prihodima, čime se povećava jaz u bogatstvu među tim grupama. Npr. podsticaji za električna vozila i preuređenje/rekonstrukcija zgrada imaju tendenciju da smanjuju siromaštvo s obzirom na to da su ti sektori visoko radno intenzivni, ali će vjerovatno povećati nejednakost, jer bogatije grupe to mogu iskoristiti. Neciljane sveobuhvatne subvencije koje podržavaju upotrebu fosilnih goriva mogu izgledati kao najlakši način da se ponudi brza pomoć domaćinstvima i preduzećima. Ipak, vjerovatno će povećati nejednakost tako što će najviše koristiti grupama s višim prihodima. Ove politike također mogu povećati osjetljivost domaćinstava na promjenjivost cijena fosilnih goriva, umjesto da podstiču prelazak na čistije, otpornije izvore energije.

Kompletan tekst javnog poziva je dostupan na sljedećem LINKU.

Formular za finansijsku ponudu je dostupan na sljedećem LINKU.

Napisao admin