Poziv predstavnicima Mjesnih zajednica Grada Tuzle na sastanak o upravljanju otpadom u Gradu Tuzla Pozivaju se sekretari, povjerenici i ostali predstavnici mjesnih zajednica sa područja Tuzle na sastanak o održivom upravljanju otpadom i monitoringu provođenja procesa primarne selekcije otpada u Tuzli. Mjesto održavanja: Dramar centar, Ulica branilaca BiH 11- Slavinovići, Tuzla, Konferencijska sala na 2. ...
Pročitajte više
Poziv za profesore elektro, građevinske i mašinske struke na specijalizirane radionice Mole se menadžmenti škola da uposlenicima elektro, građevinske i mašinske struke, koji su učestvovali na radionicama 1. i 2. ciklusa edukacija o EE i OIE održanih u aprilu i augustu 2023. godine, omoguće nastavak edukacije. Radionice se organiziraju uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke ...
Pročitajte više
Poštovane profesorice i poštovani profesori elektro, mašinske i građevinske struke, Kao što je ranije dogovoreno, bliži nam se vrijeme za organiziranje 3. ciklusa (završni) radionica za profesore iz ZDK. Mjesto održavanja: JU Tehnička škola Zenica, ul. Bilmišće br. 69  Datum održavanja: 12.01.2024. (petak)  Vrijeme održavanja: 11.00 – 15.00 sati U ovom ciklusu teme će biti o ...
Pročitajte više
Održan sastanak nevladinih organizacija sa predstavnicima kantonalnih i lokalnih vlasti o zagađenju zraka U petak, 08.12.2023. godine je održan sastanak čiji je cilj razmjena iskustava Grada Lukavac, Grada Živinice i Općine Banovići sa postojećim i planiranim aktivnostima koje imaju za cilj da doprinesu smanjenju zagađenja zraka u ovim lokalnim zajednicama, kao i aktivnostima Ministarstva prostornog ...
Pročitajte više
Kategorija: konsultantski ugovor Kapacitet: 7 radnih dana Lokacija: Teočak, Bosna i Hercegovina Trajanje: 2 mjeseca 1.     Kontekst i pozadina Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tokom svog angažmana je na terenu evidentiran problem siromaštva izazvanog troškovima energije kao rastući problem ...
Pročitajte više
Kategorija: konsultantski ugovor Kapacitet: 7 radnih dana Lokacija: Srebrenik, Bosna i Hercegovina Trajanje: 2 mjeseca 1.     Kontekst i pozadina Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tokom svog angažmana je na terenu evidentiran problem siromaštva izazvanog troškovima energije kao rastući problem ...
Pročitajte više
Kategorija: konsultantski ugovor Kapacitet: 7 radnih dana Lokacija: Gradačac, Bosna i Hercegovina Trajanje: 2 mjeseca 1.     Kontekst i pozadina Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tokom svog angažmana je na terenu evidentiran problem siromaštva izazvanog troškovima energije kao rastući problem ...
Pročitajte više
Kategorija: konsultantski ugovor Kapacitet: 7 radnih dana Lokacija: Čelić, Bosna i Hercegovina Trajanje: 2 mjeseca 1.     Kontekst i pozadina Caritas Švicarske (CaCH) i Centar za ekologiju i energiju već dugo djeluju u sektoru energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tokom svog angažmana je na terenu evidentiran problem siromaštva izazvanog troškovima energije kao rastući problem ...
Pročitajte više