22 Decembra, 2023 Novosti Nema komentara

Poziv za profesore elektro, građevinske i mašinske struke na specijalizirane radionice

Mole se menadžmenti škola da uposlenicima elektro, građevinske i mašinske struke, koji su učestvovali na radionicama 1. i 2. ciklusa edukacija o EE i OIE održanih u aprilu i augustu 2023. godine, omoguće nastavak edukacije.

Radionice se organiziraju uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke TK, koje je dalo saglasnost za stručno usavršavanje uposlenika obrazovnih institucija putem prezentacija, radionica i predavanja.

Treći ciklus radionica za sve tri struke će se organizirati 10.01.2024. godine (srijeda), u Dramar centru, Ulica branilaca BiH 11- Slavinovići, Tuzla.

Specijalizirane radionice su namijenjene prosvetnim radnicima elektro, građevinske i mašinske struke iz Tuzlanskog kantona. Teme radionica su najaktuelnije teme vezane za obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i klimatske promjene. Program radionica je usklađen sa prioritetima i temama određenih struka i zato će za svaku struku posebno biti organizirana edukacija.

Kompletan tekst Poziva na 3. ciklus radionica za profesore u TK je dostupan na sljedećem LINKU.

Kompletan tekst Agende za profesore elektro struke je dostupan na sljedećem LINKU.

Kompletan tekst Agende za profesore građevinske struke je dostupan na sljedećem LINKU.

Kompletan tekst Agende za profesore mašinske struke je dostupan na sljedećem LINKU.

Saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke TK za ovaj događaj je dostupna na sljedećem LINKU.

Napisao admin