28 Januara, 2024 Novosti Nema komentara

U petak, 26.01.2024. godine u prostorijama Grada Tuzla  održan je veoma uspješan sastanak predstavnika Caritasa Švicarske i Centra za ekologiju i energiju sa gradonačelnikom Tuzle, Zijadom Lugavić i njegovim saradnicama. Diskutiralo se o realiziranim aktivnosti i postignutim rezultatima na zajedničkom projektu i sagledane su mogućnosti nastavka saradnje.

Na sastanku su ispred Caritasa Švicarske bili prisutni nova direktorica za područje Bosne i Hercegovine, gospođa Anna Goos, direktor na odlasku Daniel Brankal, projekt menadžer Fuad Imamović, asistentica Hana Brekalović-Zaimović i direktorica Centra za ekologiju i energiju Džemila Agić.

Gradonačelnik Tuzle je prezentirao trenutne aktivnosti i planirane projekte Grada Tuzla, a direktor švicarskog Caritasa je prezentirao aktuelne projekte švicarskog Caritasa i njihove planove, što je bila osnova za razmatranje nastavka saradnje. Tokom sastanka došlo se do zaključka da planovi Grada Tuzla i Švicarskog Caritasa imaju više zajedničkih tačaka i da postoji veliki potencijal za saradanju. Interesantne oblasti za zajedničko djelovanje su energetsko siromaštvo, ekonomski razvoj, poljoprivreda i rad sa manjinama.

Sve uključene strane su bile saglasne da je dosadašnja saradnja bila uspješna i da će ona treba biti nastavljena. Dogovoreno je da u narednom periodu biti održani sastanci između različitih timova švicarskog Caritasa i Grada Tuzla na kojem će isplanirati i dogovoriti zajedničko djelovanje.

Džemila Agić, CEE

Tuzla 28.1.2024.

Napisao admin