15 Januara, 2024 Novosti Nema komentara

Povodom stvaranja uslova za uvođenje novog zanimanja instalater fotonaponskih sistema i edukacije za profesore elektro i građevinske struke koja će se održavati naredna tri dana, od 15. do 17. januara, u ponedjeljak je Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio Elektrotehničku školu u Tuzli.

Edukaciju za unapređenje vještinja i znanja za planiranje, montiranje i održavanje fotonaponskih sistema organizuje Centar za ekologiju i energiju Tuzla kao partner Ministarstva obrazovanja TK i Caritasa Švicarske uz podršku Polybau škole iz Švicarske.

Najvažniji korak prvi kako bi se uvelo ovo zanimanje, prema riječima ministra Omerovića, je saradnja sa Pedagoškim zavodom i donošenje novog nastavnog plana i programa za zanimanje instalater foto-naponskih sistema.

„Trenutno su u toku formalno pravne procedure za uvođenje ovog zanimanja u Elektrotehničkoj školi u Tuzli ali važan segment u svemu ovom jeste i obuka kadra – naših profesora koji će predavati ovu oblast. Koji će edukovati sve one učenike koji upišu ovo zanimanje i koji će ih pripremati da steknu određena znanja, vještine i kompetencije kako bi mogli na tržištu rada da daju sve ono što je potrebno. Jedan od razloga iz kojih je ovo zanimanje veoma važno jeste energetska tranzicija koju BiH mora uraditi“, kazao je ministar Omerović.

Saradnju sa resornim ministarstvom i Pedagoškim zavodom direktorica Centra za energiju i ekologiju Tuzla Džemila Agić apostrofira kao izuzetan primjer.

„Postoji sinergija između Kantonalnog ministarstva, Pedagoškog zavoda, menadžmenta dvije škole i naših međunarodnih partnera koji samo imaju dobru volju i želju da pomognu Bosni i Hercegovini da uskladimo naše obrazovni sistem i nastavni program u skladu sa evropskim i svjetskim trendovima.“

Centar za ekologiju i energiju Tuzla ovaj projekat provodi u saradnji sa  švicarskim partnerima Fordervein (Švicarsko udruženje za podršku) i  Polybau škola/Centar za obuku Uzwil, Švicarska, koji i finansiraju ovajprojekat. Stručna teorijska i praktična obuka organizovana je sa profesorima iz Švicarske.

Nabavku dodatnog alata i materijala podržali Fondacija FAMi, Mikrokreditna društvo i organizacija Partner.

Direktor Mješovite srednje elektrotehničke škole Tuzla Mirnes Avdić naglašava da je urađeno istraživanje koje je pokazalo da ni jedna škola u BiH ne obrazuje ovo zanimanje.

Jedan od partnera u ovom projektu je Mješovita srednja građevinsko geodetska škola čiji direktor Kadrija Ibišević napominje da su oni zaduženi za obrazovanje odraslih.

„Nakon ovih radionica na sljedećem okupljanju mi ćemo organizovati  obuku za odrasle, odnosno nezaposlene osobe koje se vode na evidencijama ustanova za zapošljavanje a ujedno i osobe koje su već u radnom odnosu a žele da se prekvalifikuju i da se osposobe za montiranje i pripajanje fotonaponskih panela u mrežu.

Ovom je prilikom istaknuto da će mladi ljudi koji budu zainteresovani za ovo zanimanje imati dobru prespektivu.

Edukacija je dio projekata: “Solarna energija za Tuzlu“ i “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“, koje realiziraju Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa Švicarskim Caritasom, Fordervereinom, Polybau školom iz Švicarske, Ministarstvom za obrazovanje i nauku TK, Elektrotehničkom i Građevinsko-geodetskom školom iz Tuzle.

Zahvaljujući podršci Fondacije FEMI, MKD “PARTNER” i MKF „PARTNER“ izvršena je dodatna nabavka alata i materijala za potrebe provođenja praktične nastave u školama.

Centar za ekologiju i energiju

Napisao admin