13 Februara, 2024 Novosti Nema komentara

Centar za ekologiju i energiju u saradnji s UNICEF-om je organizovao sastanak sa predstavnicima ministarstava i gradskih i općinskih službi, zavoda za javno zdravstvo, nevladinih organizacija i predstavnika škola na kojem se razgovaralo o problemu zagađenja zraka u BiH.

„Zagađen zrak ima veliki uticaj na zdravlje ljudi a posebno djece zbog njihovog bržeg disanja, metabolizma i nerazvijenosti pluća i imunog sistema. Jasno je da je rješavanje problema zagađenja zraka kompleksno i da zahtjeva međusektorsku saradnju i značajna finansijska sredstva. Međutim, ono mora biti prioritet zbog dobrobiti djece, mladih i cjelokupnog društva,“ rekla je Veronika Vashchenko, predstavnica UNICEF-a u BiH.

Na sastanku su razmijenjena iskustva, a diskutovalo se o mogućnostima smanjenja zagađenja zraka, postojećim planskim dokumentima, rezultatima koji su postignuti njihovom implementacijom i o uticaju zagađenog zraka na djecu i mlade kao i koliko su planski dokumenti uzeli u obzir ovu ranjivu kategoriju.

„Ključni problem je implementacija i provedba planskih dokumenata za smanjenje zagađenja zraka i uključivanje svih onih na koje su adresirane odgovornosti. U regulativi nema propisana ni sankcija ni odgovornost za one koji trebaju da donose planove, a ni za one koji treba da ih implementiraju. Pored toga, većina općina ne percipira dobro problem i nedostaje njihov aktivizam“ – istakli su neki od učesnika/ca sastanka.

Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa UNICEFom će nastaviti u nastojanjima da poboljša znanje mladih o ovom problemu, da ih osnaži da se aktivno uključe u njegovo rješavanje, te podržavati vlasti u kreiranju politika.

Ovaj sastanak je organiziran u sklopu projekta „Mladi za čist zrak“ kojeg Centar za ekologiju i energiju realizuje u partnerstvu s UNICEF-om, a uz podršku Kraljevine Švedske.

#UNICEBIH  #mladizačistzrak

Napisao admin