22 Februara, 2024 Novosti Nema komentara

Tuzla, Gračanica, Kalesija i Doboj Istok su izradile lokalne strategija za smanjenje energetskog siromaštva i u 2024. godini kreću sa realizacijom mjera

Gradovi Tuzla i Gračanica i općine Kalesija i Doboj Istok su 2023. godine završili svoje lokalne strategije za smanjenje energetskog siromaštva i u 2024. godini kreću sa realizacijom njihovih mjera.

Strategije sadrže niz konkretnih mjera, koje će voditi ka dugoročnom i održivom smanjenju energetskog siromaštva. Svaka strategija se sastoji iz 4 dijela. Prvi dio Strategije prikazuje metodološki pristup i obrazloženje energetskog siromaštva, te njegovog stanja u EU i BiH. Drugi dio je Strateška platforma koja sadrži: situacionu analizu, viziju i strateške ciljeve, definirane indikatore i definiciju energetskog siromaštva, te nadležnost institucija i njihovu koordinaciju. Treći dio razrađuje strateške ciljeve na prioritetne ciljeve i mjere koje će se realizirati u cilju smanjenja energetskog siromaštva, uzimajući u obzir nivo prihoda, edukacije građana o energetskom siromaštvu i rješavanju izazova s kojima se susreću, te mjere energetske efikasnosti. U četvrtom dijelu je opisan akcioni plan i način praćenja implementacije strategije.

Ovi strateški dokumenti se mogu preuzeti:

Izrada strategija je aktivnost koja se realizira u okviru projekta: “Inovacije u EE i OE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ (EE faza III), koji realiziraju Caritas Švicarske i Centar za ekologiju.

Tim Centra za ekologiju i energiju

Napisao admin