8 Marta, 2024 Novosti Nema komentara

Javni poziv za realiziranje medijske kampanje o uvođenju novog zanimanja “Instalater fotonaponskih sistema – elektroničar“  i osposobljavanja nezaposlenih za montiranje solarnih sistema

Izrada i objava postova, članaka i video materijala

Kategorija:        Ugovor o djelu/ Ugovor o saradnji

Kapacitet:         26 radnih dana

Trajanje:           Od 20.3.2024. do 30.11.2024. godine

Lokacija:          Tuzlanski kanton i Zeničko dobojski kanton

Poziv za ponudu

Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva fizička i pravna lica, koja poznaju rad na društvenim mrežama (Instagram, Facebook, Twitter…), da dostave ponudu za izradu vizuelnih rješenja i objavljivanje postova, članaka i kratkih videa/reels-ova vezanih za implementaciju aktivnosti o uvođenju novog trogodišnjeg zanimanja “Instalater fotonaponskih sistema – elektroničar“ i treninga nezaposlenih kroz program osposobljavanja za montera solarnih sistema, u okviru projekta: “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“.

Kompletan tekst Javnog poziva dostupan je na sljedećem linku.

Kompletan tekst Formulara za finansijsku ponudu dostupan je na sljedećem linku.

Napisao admin