Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju i u saradnji sa Građevinsko    geodetskom školom iz Tuzle organizira šestodnevni trening za zainteresirane osobe koje imaju završenu srednju školu III ili IV stepena složenosti. Trening će obuhvatiti teoretsku i praktičnu obuku na teme planiranje, montiranje i održavanje fotonaponskih sitema.Sastojat će se od 40 časova ...
Pročitajte više
Povodom Dana Evrope, Mreža Aarhus centara za Zelenu agendu i zaštitu okoliša (skraćeno AarhusGreenNet) poziva Parlament FBiH da usvoji Zakon o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica na nivou FBiH. Podsjećamo, sa ciljem kreiranja harmoniziranog okvira za provođenje građanskih inicijativa na nivou FBiH, te u cilju zaštite aktivista/ica i građana/ki (uključuje svakako medije i ...
Pročitajte više
Kategorija: Nabavka opreme za uređenje učionice za provođenje praktične nastave montiranja fotonaponskih sistema Lokacija: JU MS Industrijska škola u Zenici Poziv za ponude Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva firme koje se bave prodajom opreme da dostave ponude za nabavku opreme za uređenje učionice za provođenje praktične nastave montiranja fotonaponskih sistema, ...
Pročitajte više