3 Maja, 2024 Novosti Nema komentara

Kategorija: Nabavka opreme za uređenje učionice za provođenje praktične nastave montiranja fotonaponskih sistema

Lokacija: JU MS Industrijska škola u Zenici

Poziv za ponude

Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva firme koje se bave prodajom opreme da dostave ponude za nabavku opreme za uređenje učionice za provođenje praktične nastave montiranja fotonaponskih sistema, u skladu sa tehničkim opisom koji se nalazi u tabeli koja je u prilogu. Nabavka opreme za školu se provodi u okviru projekata: „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ u okviru aktivnosti vezanih za saradnju sa školama, edukaciju učenika, nastavnika i odraslih osoba.

 Kompletan tekst javnog poziva možete preuzeti na linku.

Kompletnu listu potrebnog materijala možete preuzeti na linku.

Napisao admin