Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Blog 2 column All Masonry

Home » Blog 2 column All Masonry

Monitoring novouspostavljenog sistema upravljanja otpadom je pokazao kako ga unaprijediti
Novosti
Po uspostavljanju sistema odvojenog prikupljanja otpada u 2.500 domaćinstava u Tuzli, studenti Tehnološkog fakulteta su proveli monitoring putem obilaska i anketiranja 1260 domaćinstava. Analiza prikupljenih podataka je pokazala da građani ispravno razvrstavaju otpad, da...
Read more
Održana treća prezentacija “Analiza stanja zagađenja zraka u odnosu na okolinsku dozvolu za velike zagađivače okoliša”
Novosti
U subotu, 28.11.2020. godine u Lukavcu je  održana  treća prezentacija “Analiza stanja zagađenja zraka u odnosu na okolinsku dozvolu za velike zagađivaće okoliša ( zraka).” Projekt “Čist zrak je naše pravo“ Centar za ekologiju...
Read more
Održana druga prezentacija: “Analiza stanja zagađenja zraka u odnosu na okolinsku dozvolu za velike zagađivače okoliša”
Novosti
Projekt “Čist zrak je naše pravo“ Centar za ekologiju i energiju realizuje uz podršku dobijenu u okviru projekta „Misli o prirodi“, koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava  Švedska. Forum za...
Read more
Održan seminar “Lokalni inkluzivni nisko-karbonski razvoj u Bosni i Hercegovini”
Novosti
U petak, 27.11. u Tesliću održan je seminar na temu Lokalni inkluzivni nisko-karbonski razvoj u Bosni i Hercegovini. Lokalni inkluzivni nisko-karbonski razvoj (LINK) predstavlja ključnu komponentu novog koncepta održivog rasta/razvoja za koji se koristi...
Read more
SA PROMJENAMA TREBAMO KRENUTI OD SEBE I BITI PRIMJER DRUGIMA
Novosti
Zagađenje zraka u Tuzli, je jedan od najvećih problema koji pogađa veliki broj građana, a posebna šteta se nanosi ranjivim skupinama kao što su djeca, trudnice, kronično bolesni i stariji ljudi. Npr. 13.1.2017. je...
Read more
EKOLOŠKA ANKETA ZA GRAĐANE TUZLE
Novosti
Poštovani, Mreža aktivnih zajednica trenutno provodi anketu za potrebe izrade Ekološke analize mjesnih zajednica Grada Tuzla. Anketa se na terenu sprovodi u 10 mjesnih zajednica putem online forme anketnog upitnika. Ova analiza se radi...
Read more
Općina Lukavac obogaćen je sa preko 500 novih sadnica
Novosti
Općina Lukavac je je početkom 2020. godine u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju i Daniel Schlegel Umweltstiftung iz Berlina pokrenula veliku akciju ozelenjavanja Lukavca u cilju poboljšavanja kvaliteta zraka i uslova življenja...
Read more
Na Stupinama postavljeni kontejneri za ambalažni otpad
Novosti
Obavještavaju se građani koji žive u zgradama na Stupinama da svoj otpad razdvajaju na ambalaži, stakleni i miješani otpad. Postavljeni su kontejneri za ambalažni otpad iza zgrade hotela Tuzla pa sve do Hametove pijace.  Žuti...
Read more
Page 10 of 22 First page...8910111220...Last page