Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Blog 2 column All Masonry

Home » Blog 2 column All Masonry

CEE – U Gračanici održana radionica za predstavnike medija
Novosti
Jučer je u Gračanici nastavljena radionica za predstavnike medija kojom se  želi upoznati sa ulogom lokalnih zajednica u energetskoj tranziciji i  kako pomoći energetski siromašnim domaćinstvima, a sve  sa ciljem da mediji budu partneri...
Read more
Primarna selekcija otpada u gradu Tuzla
Novosti
Naše građane želimo informisati da su u kvartu u kojem stanujete stvoreni preduslovi za odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada i stakla i da je obaveza svih građana da vrše razdvajanje otpada u domaćinstvu. Do sada je...
Read more
RADIONICA ZA PROFESORE GRAĐEVINSKE I TEHNIČKE STRUKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
Novosti
U sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE FAZA II),koji u periodu od 1.10.2019. do 30.9.2021. godine implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za...
Read more
Priručnik “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost“ za profesore i učenike građevinske struke
Novosti
U sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE FAZA II), koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za ekologiju i energiju, izrađen je stručni...
Read more
Voda u jezeru Kop Šićki Brod se klasificira u I kategoriju površinskih voda
Novosti
U okviru projekta „Spasimo naša jezera“, Centar za ekologiju i energiju je organizirao okrugli sto na kojem je prezentiran dokument “Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod“. Rezultati analize su pokazali da se voda...
Read more
Page 4 of 22 First page...234561020...Last page