Kategorija: Konsultantski ugovor Lokacija: Tuzlanski kanton i Zeničko Dobojski kanton, Bosna i Hercegovina Period realizacije aktivnosti: februar 2023.- novembar 2024. Potrebno iskustvo: Minimalno 5 godina Poziv za ponude Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva eksperta ili tim eksperata da dostave ponude za provođenje edukacije profesora elektro struke i nezaposlenih osoba i ...
Pročitajte više
Kategorija: Konsultantski ugovor Lokacija: Tuzlanski kanton i Zeničko Dobojski kanton, Bosna i Hercegovina Trajanje: 3 mjeseca Potrebno iskustvo: minimalno 3 godine Poziv za ponude Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva eksperte, grupe eksperata ili konsultantske kuće da dostave ponude za provođenje istraživanja i izradu analize u skladu s opisom poslova (ToR) ...
Pročitajte više
Preneseno sa klix.ba Čak 40 posto otpada u BiH građani sami mogu uništiti, evo kako formirati lične kompostare Divlje deponije su ogroman ekološki problem u svim gradovima u Bosni i Hercegovini, a jedan od osnovnih razloga zbog kojih su nastale je neadekvatni sistemi odvoza smeća u lokalnim zajednicama. Ekolozi nameću nekoliko rješenja, a doprinos mogu ...
Pročitajte više
Preneseno sa Klix.ba Fotonaponski solarni paneli sastavni su dio tranzicije elektroenergetskog sektora baziranog na obnovljivim izvorima energije, a njihova ugradnja na objekte sa sobom nosi benefite. Njih bi uskoro mogli osjetiti građani Tuzlanskog kantona, a zatim i oni u ostatku Federacije BiH. Vlada Federacije BiH nedavno je usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona ...
Pročitajte više
Centar za ekologiju i energiju Tuzla uz partnerstvo i finansijsku podršku Caritasa Švicarske, od 1.9.2022. realizira aktivnosti na projektu „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanja klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“, čiji je cilj da se poboljša pristup i upotreba obnovljivih izvora energije i tehnologija energetske efikasnosti za smanjenje siromaštva. Jedna od aktivnosti ...
Pročitajte više
Vjerujući da će Vam biti važna tema o upravljanju otpadom u BiH, s posebnim osvrtom na TK i sa akcentom na problem vezan za plastiku, pozivamo vas na Panel diskusiju “OD GLOBALNOG PREKO DRŽAVNOG DO LOKALNOG NIVOA PRIČAMO O PROBLEMATICI OTPADA”. Ovom prilikom će biti predstavljen i dokument “Atlas plastike- Činjenice i brojke o svijetu ...
Pročitajte više
Uvod Uz partnerstvo i finansijsku podršku Daniel Schlegel Umweltstiftung, Centar za ekologiju i energiju Tuzla od 01.02.2020. realizira aktivnosti u projektu „Stvaranje zelenih površina za bolje životne uslove u Lukavcu“ (broj: A19-071), čiji je cilj poboljšanje životnih uslova i smanjenje aerozagađenja u Lukavcu. Ovaj poziv se odnosi za nabavku i isporuku sadnog materijala sadnica lišćara ...
Pročitajte više
Grad Tuzla će zajedno sa Švicarskim Caritas-om i Centrom za ekologiju i energiju raditi na izradi i realizaciji Strategije za smanjenje energetskog siromaštva, čime će se pomoći socijalno ugroženim domaćinstvima da dugoročno i održivo smanje svoje troškove za energiju Predstavnici Grada Tuzle su 1.11.2022. održali sastanak sa predstavnicama Centra za ekologiju i energiju, koji zajedno ...
Pročitajte više
U Tuzli je 20.10.2022. održana završna konferencija projekta “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle“ (BWL), na kojoj je učestvovalo 69 predstavnika lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća iz 7 općina/gradova TK, 27 tuzlanskih mjesnih zajednica, Federalne uprave za inspekcijske poslove i regionalne deponije u izgradnji EKO SEP Živinice. Na konferenciji ...
Pročitajte više
U  sklopu  projekta  “uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i  tuzle“  (BWL),  koji se realizira  kroz program prekogranične saradnje Srbija  –  Bosna i Hercegovina 2014-2020,  kojeg sufinansira Evropska Unija  u  okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA  II), a koji partnerski sprovode  “Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko”  Užice,  JKP “Komunalac”  ...
Pročitajte više
Page 2 of 12 1234510...Last page