Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Novosti

Home » Novosti

Zagađenje zraka u Tuzli, je jedan od najvećih problema koji pogađa veliki broj građana, a posebna šteta se nanosi ranjivim skupinama kao što su djeca, trudnice, kronično bolesni i stariji ljudi. Npr. 13.1.2017. je…

Read more

EKOLOŠKA ANKETA ZA GRAĐANE TUZLE

Poštovani,

Mreža aktivnih zajednica trenutno provodi anketu za potrebe izrade Ekološke analize mjesnih zajednica Grada Tuzla. Anketa se na terenu sprovodi u 10 mjesnih zajednica putem online forme anketnog upitnika.

Ova analiza se radi u…

Read more

Općina Lukavac je je početkom 2020. godine u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju i Daniel Schlegel Umweltstiftung iz Berlina pokrenula veliku akciju ozelenjavanja Lukavca u cilju poboljšavanja kvaliteta zraka i uslova življenja…

Read more

Obavještavaju se građani koji žive u zgradama na Stupinama da svoj otpad razdvajaju na ambalaži, stakleni i miješani otpad.

Postavljeni su kontejneri za ambalažni otpad iza zgrade…

Read more

Forum za zaštitu okoliša općine Lukavac je u okviru projekta „Čist zrak je naše pravo“ analizirao štetni uticaj industrije na zagađenje zraka u Lukavcu.

U ponedjeljak, 26.10.2020. godine održana je prva prezentacija “Analiza stanja zagađenja…

Read more

U sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice, općinama Kalesija, Lukavac i Banovići i Centrom…

Read more

Vrijeme provođenja monitoringa: od 21.-28.10.2020.

Ko će ga provoditi: grupa od 15 studenata sa Tehnološkog fakulteta iz Tuzle, koja je podjeljena u tri radna tima od po 5 studenata, svaki tim voditi 1 profesor.

Koje mjesne…

Read more

Pored uvođenja primarne selekcije otpada u 2.500 domaćinstava iz individualnih objekata u Tuzli, gdje je podijeljeno 5.000 žutih i sivih kanti za ambalažni i miješani otpad i postavljeno 20 zelenih kontejnera za staklenu ambalažu,…

Read more

Danas se u hotelu Kardial u Tesliću održao sastanak na kojem su predstavnici konzorcija  ENOVA d.o.o. Sarajevo i CETEOR d.o.o. Sarajevo, uz podršku UNDP-a, prezentirali dokumente koje će naše vlasti ponosno predstaviti kao…

Read more

17 energetskih svjernika iz Lukavca je uspješno provelo savjetovanje i anketiranje 1.500 domaćinstava i podjelu 6.000 LED sijalica i po 1.500 tematskih kalendata i vodiča za energetsku efikasnost.

Tokom razgovora su popunjavane ankete sa najvažnijim…

Read more
Page 14 of 18 First page...101213141516...Last page