Naše građane želimo informisati da su u kvartu u kojem stanujete stvoreni preduslovi za odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada i stakla i da je obaveza svih građana da vrše razdvajanje otpada u domaćinstvu. Do sada je postavljeno 37 tipskih objekata sa po dva kontejnera za sakupljanje ambalažnog otpada u mjesnim zajednicama: Sjenjak, Slavinovići, Solina, Slatina i Tušanj. ...
Pročitajte više
Naziv projekta: Spasimo naša jezera Nosilac projekta: Centar za ekologiju i energiju Partner(i): UG “EKO-SPORT” ŠIĆKI BROD i Udruženje „Via naturea“ Trajanje projekta: 01.05.2021. – 30.04.2022. Donatorska podrška: Projekat “Spasimo naša jezera“ Centar za ekologiju i energiju realizuje uz podršku dobivenu u okviru projekta Misli o prirodi!  koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava  ...
Pročitajte više

BWL PROJEKAT

Trajanje projekta: 01.03.2021.-31.10.2022. Donator: EU kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina (IPA II) Vrijednost projekta:  66.222,30 KM Cilj projekta je da se unaprijedi efikasnost javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, uspostavljanjem sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle. Provođenje projekta je podrazumijevalo više metodoloških pristupa, među ...
Pročitajte više
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u regionu Zapadnog Balkana minimalno 13.500 ljudi godišnje prijevremeno izgubi život od zagađenog zrak. Zapadni Balkan je postao crna tačka Evrope koja ne ugrožava samo nas, stanovnike Balkana, već i druge evropske regije. Mi, stanovnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Severne Makedonije i Srbije jednako smo izloženi zagađujućim ...
Pročitajte više
Vrsta granta: Zagovaračke mreže Naziv projekta: Čist zrak je naše pravo! Nosilac projekta: Centar za ekologiju i energiju   Partner(i): Forum  za zaštitu okoliša Općine Lukavac Udruženje za zaštitu prirode i okoline „Aer Aqua Terra“ Lukavac Područje djelovanja: Tuzlanski kanton Cilj projekta: Jačanje uloge organizacija civilnog društva i građana u Tuzli, Lukavcu i Živinicama po pitanju zagađenja zraka i njihovo ...
Pročitajte više
Zagađenje zraka u Tuzli, kao drugom najzagađenijem gradu u Europi, je jedan od najvećih problema koji pogađa veliki broj građana, a posebna šteta se nanosi ranjivim skupinama kao što su djeca, trudnice, kronično bolesni i stariji ljudi. Pored industrije i saobraćaja, veliki izvori zagađenja zraka su individualna ložišta, koja za zagrijavanje koriste fosilna goriva i ...
Pročitajte više
Trajanje projekta: 07.07.2019.-06.01.2021. Donator: EU Vrijednost projekta: 125.506,75 KM Cilj projekta je da se unaprijedi efikasnost javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, uspostavljanjem sistema primarne selekcije otpada u 5.000 domaćinstava u prigradskim naseljima Užica i Tuzle. Realizacijom projekta je osmišljen i uveden sistem primarne selekcije otpada u 5.000 domaćinstava u Užicu i Tuzli, gdje ...
Pročitajte više
Trajanje projekta: 1.10.2019. do 31.12.2021. Donator: Caritas Švicarske Vrijednost projekta: 327.000,00 KM Cilj projekta je da se podizanjem nivoa znanja o energetskoj efikasnosti (EE) i obnovljivim izvorima energije (OIE) kroz predavanja, radionice i prezentacije u školama, poveća upotreba OIE i tehnologija EE i da se doprinese smanjenju emisija stakleničkih plinova i boljem prilagođavanju klimatskim promjenama. ...
Pročitajte više