Ekološka edukacija

Ekološka edukacija

Edukacija građanja o zaštiti i unapređenju životnog okoliša Cilj: Kroz seminare/radionice upoznati građane sa njihovim mogućnostima zaštite unapređenja životnog okoliša i podstaći ih djelovanje u...

Learn more

O nama

Upoznajte naš tim Centar za ekologiju i energiju je nevladina, neprofitna organizacija koja zagovaračkim, edukativnim i informativnim akcijama uz učešće svih nivoa društva   podstiče održivi...

Learn more