Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom Trajanje projekta: 1.1.2011. – 31.12.2012. Implementator: Centar za ekologiju i energiju Partnerska organizacija: MDP Doboj Finasira: EU Sufinansira: Fond za zaštitu okoliša FbiH Cilj realizovanog projekta je bio da se zajedničkim radom predstavnika vlasti, zdravstvenih ustavnova, biznis sektora i NVO sagleda stanje vezano za količine, trenutni način zbrinjavanja medicinskog otpada u sjeveroistočnoj BiH (SI BiH), ...
Pročitajte više
Implementacija: Centar za ekologiju i energiju Naziv Projekta: „Zaštita okoliša kroz poboljšanje nadzora“ Vremenski period: 1.1.2012 -31.10. 2012. Centar za ekologiju i energiju je u periodu od januara – oktobra 2012. godine realizirao projekat pod nazivom „Zaštita okoliša kroz poboljšanje nadzora” čiji je cilj razmjena iskustava između Ureda za nadzor otpada, vode, energije i zraka kantona Cirih (AWEL) ...
Pročitajte više
Implementacija: Centar za ekologiju i energiju Naziv projekta: Spasimo barsku kornjaču na akumulaciji Modrac Trajanje projekta: 1. aprila – 31. oktobra 2012. Projektom „Spasimo barsku kornjaču (Emys orbicularis)“ predviđena je izrada studije u formi skripte na temu „Evropska Barska kornjača (Emys orbicularis) na akumulaciji Modrac – trenutno stanje, stepen ugroženosti i mogućnost zaštite“ čiju izradu finansira Beatrice Nolte ...
Pročitajte više
Naziv projekta: Deterdženti bez fosfata – napredak za okoliš Format aktivnosti: kampanja Vremenski period: 9 mjeseci Trajanje projekta: april – decembar 2012. Implementator: Centar za ekologiju i energiju Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle je u saradnji sa Fondacijom Heinrich Bőll realizirao projekat pod nazivom “Deterdženti bez fosfata – napredak za okoliš”.  Budući da je BiH postala rijetka zemlja ...
Pročitajte više
UVOD Prateći svoju viziju, podsticaj održivog razvoja korištenjem edukativnih, naučnih i praktičnih metoda, Centar za ekologiju i energiju, Tuzla priprema i realizuje projekat pod nazivom „Od učešća javnosti do održivog razvoja“ u partnerstvu sa Udruženjem građana EKO-Leonardo, Priboj u periodu od decembra 2008. do decembra 2010. u području sjevero-istočne BiH (SI BiH), a uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) u okviru programa Evropski ...
Pročitajte više
CENTAR ZA EKOLOGIJU I ENERGIJU U REGIONALNOM PROJEKTU  Regionalno širenje svijesti o zaštiti okoliša/životne sredine, djelovanje i povezanost u zapadnom Balkanu Regionalni projekat Regional Environmental Advocacy (REA) Action and Cohesion in Western Balkans započeo je u Skoplju 22. februara 2009. godine prvim regionalnim sastankom predstavnika nevladinih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Srbije. ...
Pročitajte više
Danas recikliramo mi, a sutra možemo svi Savremeni način življenja i narastanje potrošačkog mentaliteta imaju za posljedicu stalni rast količine otpada, kao i njegove štetnosti, te je stvorena potreba za što bržim i efikasnijim zbrinjavanjem otpada.Tržište je preplavljeno proizvodima od plastike, te je recikliranje takvih proizvoda jedan od prioriteta u zbrinjavanju otpada. Količinski je zastupljena ...
Pročitajte više
Plan mjera za smanjenje zagađenja zraka u Tuzli i okolini Projekat je nastao iz potrebe da se na području Tuzle i okoline problem lošeg kvaliteta zraka počne rješavati, uključujući stručnjake za okoliš i zdravstvene stručnjake, predstavnike vlasti i nevladinog sektora, zagađivača, medije i sve zainteresirane strane koje mogu pružiti doprinos u smanjenju zagađenja zraka, sa ...
Pročitajte više

Eko kamp 2007

Mladi BiH: Zajedno za okoliš (proljetni kamp 2007) Niska ekološka svijest stanovništva, kao i nedovoljna zastupljenost ekologije u školama dovela je do loše ekološke slike u BiH. Pored toga, politička situacija koja je dovela do nacionalna I teritorijalne podjele u državi dodatno doprinosi zagađenju okoline, a pogotovo na granici između dva entiteta.Većina škola u BiH ...
Pročitajte više
Biljno – zemljani prečišćivači otpadnih voda u TK Projekat Biljno – zemljani prečišćivači u TK predstavlja drugu fazu i nastavak projekta Sa građanima i MZ do čistih vodotoka kojeg je Centar za ekologiju i energiju (CEETZ) implementirao u periodu april 2003.-maj 2004. u MZ Prokosovići, općina Lukavac.Kroz evaluaciju prve faze stanovnici i rukovodstvo MZ Prokosovići ...
Pročitajte više