Centar za ekologiju i energiju je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja edukativnim i praktičnim radom u saradnji sa svim nivoima društva i uz ulaganje u ljudske resurse podstiče održivi razvoj u oblasti zaštite i unapređenja okoliša.  Iz ankete o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, koju smo sproveli u sklopu jednog od naših prethodnih projekata, dobili ...
Pročitajte više
Veliko zagađenje zraka u Tuzli iziskuje iznalaženje alternativnih rješenja za proizvodnju električne energije. Ovo je neophodno, jer Tuzla zavisi od uglja, čiji su produkti smog i zrak zagađen polutantima, zbog kojih dolazi do respiratornih poremećaja kod ovdašnjeg stanovništva, kao i do kardiovaskularnih oboljenja, karcinoma itd.  Osim termoelektrane, postoje i drugi zagađivači, kao što su privatna ...
Pročitajte više
Podrška razvoju politika za zaštitu okolice putem kampanja javnog zagovaranja i aktivnog sudjelovanja građanaProjekat je realiziran u partnerstvu sa Udruženjem Vesta tokom 2005. i 2006. godine kroz slijedeće aktivnosti: pripremljen je i izrađen priručnik Javno zagovaranje za nevladine organizacije aktivne u očuvanju i zaštiti okoliša, procijenjen je kapacitet nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoliša ...
Pročitajte više
Tuzlaci imaju pravo da znaju Centar za ekologiju i energiju Tuzla je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja edukativnim i praktičnim radom u saradnji sa svim nivoima društva i uz ulaganje u ljudske resurse podstiče održivi razvoj u oblasti zaštite i unapređenja okoliša. Na širem području grada Tuzle je instalirano pet stanica za praćenje kvaliteta zraka.. Građani ...
Pročitajte više

Kap po kap

Centar za ekologiju i energiju Tuzla (CEETZ) implementirao je projekat Kap po kap, koji je dio aktivnosti na podsticanju održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.Centar za ekologiju i energiju Tuzla je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja edukativnim i praktičnim radom u saradnji sa svim nivoima društva i uz ulaganje u ljudske resurse podstiče održivi razvoj u ...
Pročitajte više
U vremenu 01.11.2004. – 01.07.2005. Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle je realizirao projekat pod nazivom “Kompostirajmo zajedno”.Budući da je Bosna i Hercegovina zemlja koja nema uređene sanitarne deponije, a njihova planirana izgradnja teče sporo, rješenje problema čvrstog otpada ne može se očekivati u bliskoj budućnosti. Udio organskog otpada (ostaci hrane, poljoprivredni, vrtni otpad, ...
Pročitajte više
Lokalna agenda 21 za održivi razvoj Subotice i Tuzle Subotica i Tuzla, Jedan dokument, dva grada, dva partnera (august 2004.-juli 2005.) Imajući u vidu važnost i podudarnost problema zaštite okoliša dva geografski udaljena grada u dvije susjedne države i želeći graditi partnerske odnose sa NVO sektorom zemalja u okruženju, je stvorena ideja za ovaj projekat.  ...
Pročitajte više
Edukacija o decentralnom kompostiranju građana Tuzle U periodu 15.2.2004 do 15.4.2004. “Centar za ekologiju i energiju” (Centar) realizirao je projekat “Edukacije o decentralnom kompostiranju građana Tuzle”. Edukacijom, promotivnim materijalom, medijskom kampanjom i pojedinačnim savjetovanjima građanima općine Tuzla približen je način i značaj prevođenja organskog otpada u humus (kompostiranja). Ciljevi edukacije: upoznati građane sa procesom prevođenja ...
Pročitajte više
Projektom Reciklirajmo budimo uzor je napravljen prvi korak u organiziranom, odvojenom sakupljanju sekundarnih sirovina u Tuzlanskom kantonu i šire. Ovaj korak je bitan za razvoj novog pristupa otpadu i sekundarnim sirovinam.Organizirano je odvojeno sakupljanje i kontinuirani odvoz starog papira i kartona na reciklažu za: 16 vladinih organizacija, 11 nevladinih organizacija, 3 škole, 6 firmi i ...
Pročitajte više
Sa građanima i mjesnom zajednicom do čistih vodotoka Na žalost, problem pitke vode i otpadnih voda nije ekskluzivitet samo Tuzle nego i svih većih gradova u Bosni i Hercegovini. To je bio razlog zašto smo se u Centru za ekologiju i energiju Tuzla (CEETZ) odlučili pokušati pokazati, da je radom u lokalnoj zajednici moguće napraviti ...
Pročitajte više