Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Portfolio 2 Column All

Home » Portfolio 2 Column All

Lokalni inkluzivni nisko-karbonski razvoj u Bosni i Hercegovini (LINK projekt)
CEE projekt  implementira  u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll. Trajanje projekta:februar-novembar 2020. Ciljevi projekta Formiranje mreže lokalnih zajednica u BiH sa misijom sistematičnog uključivanja lokalnih aktera u BiH u predstojeći proces dekarbonizacije. (Za početak...
Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola
Naziv projekta: Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola Trajanje projekta: decembar 2019. –  april 2020. Donator: Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Cilj projekta. Povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja u zonama osnovnih škola u...
Kvalitetno obrazovanje je put do zaposlenja
Naziv projekta: Kvalitetno obrazovanje je put do zaposlenja Trajanje projekta:  9.11.2018. – 31.1.2019. Finanasijska podrška:  Švicarska vlada i Polybau škola Glavni cilj proejkata je uspostaviti inovativan i održiv sistem obrazovanja učenika za zanatsko zanimanje “Izolateri ovojnice objekata“...
Dobre vodne komšije II
Naziv projekta: Dobre vodne komšije II Trajanje projekta: 15.06.2017 – 31.03.2019 Finansijska podrška: Robert Bosch Stiftung Opći cilj:Uspostaviti saradnju između učenika, njihovih roditelja, nastavnika, menadžmenta škola i predstavnika općina koje se nalaze u slivu...
Tuzla štedi resurse
Naziv projekta: Tuzla štedi resurse Trajanje projekta: 01.03.2016. – 31.12.2018. Finanasijska podrška: REPIC, Forderverein i Grad Tuzla Cilj projektaje Izrada Plan upravljanja otpadom za grad Tuzlu  i koncepta za širenje sistema daljinskog grijanja u cilju poboljšanja kvaliteta...
ENERGETSKA POLITIKA ZA ZAŠTITU KLIME
Format aktivnosti: sastanci; konferencija Vremenski period: 10 mjeseci Trajanje projekta: februar– novembar 2018. Implementator: Centar za ekologiju i energiju Centar za ekologiju i energiju u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll Bosna i Hercegovina je...
Page 3 of 9 12345...Last page