Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Portfolio 2 Column Masonry

Home » Portfolio 2 Column Masonry

Edukacijom do smanjenja zagađenja zraka u Tuzli
Završeni projekti
Zagađenje zraka u Tuzli, kao drugom najzagađenijem gradu u Europi, je jedan od najvećih problema koji pogađa veliki broj građana, a posebna šteta se nanosi ranjivim skupinama kao što su djeca, trudnice, kronično bolesni...
SUBREC – PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNJE
Završeni projekti
Trajanje projekta: 07.07.2019.-06.01.2021. Donator: EU Vrijednost projekta: 125.506,75 KM Cilj projekta je da se unaprijedi efikasnost javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, uspostavljanjem sistema primarne selekcije otpada u 5.000 domaćinstava u prigradskim naseljima...
Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva
Završeni projekti
Trajanje projekta: 1.10.2019. do 31.12.2021. Donator: Caritas Švicarske Vrijednost projekta: 327.000,00 KM Cilj projekta je da se podizanjem nivoa znanja o energetskoj efikasnosti (EE) i obnovljivim izvorima energije (OIE) kroz predavanja, radionice i prezentacije...
Zaštićena područja, ekoturizam i ekofeminizam
Završeni projekti
CEE projekt  implementira  u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll Trajanje projekta: maj-oktobar 2020.   Ciljevi projekta -Pokretanje procesa Zakonske zaštite 24,42 ha močvare Mosorovac i njegovo uvrštavanje među zaštićena područja BiH, što je velika razvojna...
Lokalni inkluzivni nisko-karbonski razvoj u Bosni i Hercegovini (LINK projekt)
Završeni projekti
CEE projekt  implementira  u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll. Trajanje projekta:februar-novembar 2020. Ciljevi projekta Formiranje mreže lokalnih zajednica u BiH sa misijom sistematičnog uključivanja lokalnih aktera u BiH u predstojeći proces dekarbonizacije. (Za početak...
Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola
Završeni projekti
Naziv projekta: Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola Trajanje projekta: decembar 2019. –  april 2020. Donator: Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Cilj projekta. Povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja u zonama osnovnih škola u...
Kvalitetno obrazovanje je put do zaposlenja
Završeni projekti
Naziv projekta: Kvalitetno obrazovanje je put do zaposlenja Trajanje projekta:  9.11.2018. – 31.1.2019. Finanasijska podrška:  Švicarska vlada i Polybau škola Glavni cilj proejkata je uspostaviti inovativan i održiv sistem obrazovanja učenika za zanatsko zanimanje “Izolateri ovojnice objekata“...
Dobre vodne komšije II
Završeni projekti
Naziv projekta: Dobre vodne komšije II Trajanje projekta: 15.06.2017 – 31.03.2019 Finansijska podrška: Robert Bosch Stiftung Opći cilj:Uspostaviti saradnju između učenika, njihovih roditelja, nastavnika, menadžmenta škola i predstavnika općina koje se nalaze u slivu...
Page 2 of 7 12345...Last page