Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Portfolio 2 Column Masonry

Home » Portfolio 2 Column Masonry

VESTA – javno zagovaranje
Završeni projekti
Podrška razvoju politika za zaštitu okolice putem kampanja javnog zagovaranja i aktivnog sudjelovanja građanaProjekat je realiziran u partnerstvu sa Udruženjem Vesta tokom 2005. i 2006. godine kroz slijedeće aktivnosti: pripremljen je i izrađen priručnik...
Zeleni papir
Završeni projekti
Dana 13.01.2006. godine Udruženje za razvoj, unapređenje i promociju eko-poljoprivrede, turizma i zaštitu okoliša (ECOPOT) i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle su počeli sa realizacijom projekta ZELENI PAPIR – Put prema efikasnom...
Monitoring zraka u Tuzli
Završeni projekti
Tuzlaci imaju pravo da znaju Centar za ekologiju i energiju Tuzla je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja edukativnim i praktičnim radom u saradnji sa svim nivoima društva i uz ulaganje u ljudske resurse podstiče održivi...
Kap po kap
Završeni projekti
Centar za ekologiju i energiju Tuzla (CEETZ) implementirao je projekat Kap po kap, koji je dio aktivnosti na podsticanju održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.Centar za ekologiju i energiju Tuzla je bosanskohercegovačka nevladina organizacija...
Kompostirajmo zajedno
Završeni projekti
U vremenu 01.11.2004. – 01.07.2005. Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle je realizirao projekat pod nazivom “Kompostirajmo zajedno”.Budući da je Bosna i Hercegovina zemlja koja nema uređene sanitarne deponije, a njihova planirana izgradnja...
Lokalna agenda 21
Završeni projekti
Lokalna agenda 21 za održivi razvoj Subotice i Tuzle Subotica i Tuzla, Jedan dokument, dva grada, dva partnera (august 2004.-juli 2005.) Imajući u vidu važnost i podudarnost problema zaštite okoliša dva geografski udaljena grada...
Decentralno kompostiranje
Završeni projekti
Edukacija o decentralnom kompostiranju građana Tuzle U periodu 15.2.2004 do 15.4.2004. “Centar za ekologiju i energiju” (Centar) realizirao je projekat “Edukacije o decentralnom kompostiranju građana Tuzle”. Edukacijom, promotivnim materijalom, medijskom kampanjom i pojedinačnim savjetovanjima...
Energetska brigada
Završeni projekti
Energetska brigada Bosne i Hercegovine (oktobar 2003.-septembar 2005.) IEB je mreža 11 nevladinih organizacija iz jugoistočne i centralnoistočne Evrope koje se bave zaštitom okoliša promoviranjem jednostavnih mjera energetske efikasnosti u praksi. Prva brigada formirana...
Page 6 of 7 First page...34567