Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Portfolio 3 Column Masonry Text

Home » Portfolio 3 Column Masonry Text

SUBREC – PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNJE
Završeni projekti
Trajanje projekta: 07.07.2019.-06.01.2021. Donator: EU Vrijednost projekta: 125.506,75 KM Cilj projekta je da se unaprijedi efikasnost javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, uspostavljanjem sistema...
Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva
Završeni projekti
Trajanje projekta: 1.10.2019. do 31.12.2021. Donator: Caritas Švicarske Vrijednost projekta: 327.000,00 KM Cilj projekta je da se podizanjem nivoa znanja o energetskoj efikasnosti (EE) i...
Zaštićena područja, ekoturizam i ekofeminizam
Završeni projekti
CEE projekt  implementira  u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll Trajanje projekta: maj-oktobar 2020.   Ciljevi projekta -Pokretanje procesa Zakonske zaštite 24,42 ha močvare Mosorovac i njegovo...
Lokalni inkluzivni nisko-karbonski razvoj u Bosni i Hercegovini (LINK projekt)
Završeni projekti
CEE projekt  implementira  u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll. Trajanje projekta:februar-novembar 2020. Ciljevi projekta Formiranje mreže lokalnih zajednica u BiH sa misijom sistematičnog uključivanja lokalnih...
Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola
Završeni projekti
Naziv projekta: Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola Trajanje projekta: decembar 2019. –  april 2020. Donator: Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Cilj projekta....
Kvalitetno obrazovanje je put do zaposlenja
Završeni projekti
Naziv projekta: Kvalitetno obrazovanje je put do zaposlenja Trajanje projekta:  9.11.2018. – 31.1.2019. Finanasijska podrška:  Švicarska vlada i Polybau škola Glavni cilj proejkata je uspostaviti inovativan i održiv...
Dobre vodne komšije II
Završeni projekti
Naziv projekta: Dobre vodne komšije II Trajanje projekta: 15.06.2017 – 31.03.2019 Finansijska podrška: Robert Bosch Stiftung Opći cilj:Uspostaviti saradnju između učenika, njihovih roditelja, nastavnika, menadžmenta...
Tuzla štedi resurse
Završeni projekti
Naziv projekta: Tuzla štedi resurse Trajanje projekta: 01.03.2016. – 31.12.2018. Finanasijska podrška: REPIC, Forderverein i Grad Tuzla Cilj projektaje Izrada Plan upravljanja otpadom za grad Tuzlu  i koncepta...
ENERGETSKA POLITIKA ZA ZAŠTITU KLIME
Završeni projekti
Format aktivnosti: sastanci; konferencija Vremenski period: 10 mjeseci Trajanje projekta: februar– novembar 2018. Implementator: Centar za ekologiju i energiju Centar za ekologiju i energiju u...
Page 2 of 6 12345...Last page