Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Home » Završeni projekti

Naziv projekta: Dobre vodne komšije II Trajanje projekta: 15.06.2017 – 31.03.2019 Finansijska podrška: Robert Bosch Stiftung Opći cilj:Uspostaviti saradnju između učenika, njihovih roditelja, nastavnika, menadžmenta škola i predstavnika općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče, a pripadaju različitim entitetima (Federacije BiH i Republike Srpske), kroz zajednički rad na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke ...
Pročitajte više
Naziv projekta: Tuzla štedi resurse Trajanje projekta: 01.03.2016. – 31.12.2018. Finanasijska podrška: REPIC, Forderverein i Grad Tuzla Cilj projektaje Izrada Plan upravljanja otpadom za grad Tuzlu  i koncepta za širenje sistema daljinskog grijanja u cilju poboljšanja kvaliteta zraka u Tuzli Kratke informacije o projektu Centrom za ekologiju i energiju i Grad Tuzla su u saradnji sa švicarskim ekspertima ...
Pročitajte više
Format aktivnosti: sastanci; konferencija Vremenski period: 10 mjeseci Trajanje projekta: februar– novembar 2018. Implementator: Centar za ekologiju i energiju Centar za ekologiju i energiju u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll Bosna i Hercegovina je realizirao projekt „Energetska politika za zaštitu klime“. U okviru Projekta je nastavljena uspostavljena saradnja sa općinama FBiH, RS i Brčko Distrikta, ...
Pročitajte više
Format aktivnosti: sastanci; edukacije Vremenski period: 9 mjeseci Trajanje projekta: mart – novembar 2018. Implementator: Centar za ekologiju i energiju Centar za ekologiju i energiju u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll Bosna i Hercegovina je realizirao projekt „ Obnovljivi izvori energije ZA nova radna mjesta“. Nastavljena je saradnja sa partnerskom organizacijom „Eko put“ iz Bijeljine ...
Pročitajte više

Eko BiH

Naziv projekta:Eko BiH Trajanje projekta: 1.12.2018. – 30.5.2021. Donator:EU Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine/okoliša za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti životne sredine/okoliša i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama. Projekat se sprovodi ...
Pročitajte više
Centar za ekologiju i energiju je počeo sa implementacijom projekta čiji je opći cilj uspostavljanje kontakta, sticanje povjerenja, iniciranje povezivanja i izgradnje dugoročne saradnje između mladih iz Tuzle, Brčkog i Bijeljine. Centar za ekologiju i energiju će odabrati tri škole, po jednu iz Tuzle, brčkog i Bijeljine, i između njih uspostaviti dublju saradnju. U školama ...
Pročitajte više
Naziv projekta: Želim biti liderka! Trajanje projekta: 01.04.2018. – 31.03.2019. Finansijska podrška: Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država Opći cilj projekta je da osnaži mlade djevojke da postanu aktivne građanke i liderke u svojim zajednicama i da zagovaraju svoja prava. Kroz edukativne radionice o vještinama liderstva, ravnopravnosti spolova, javnom i medijskom istupanju i kampanje vezane za problem zagađenja zraka, ...
Pročitajte više
Trajanje projekta: 01.03.2017 – 31.10.2017 Projekt je realiziran u kooperaciji sa  Fondacijim Heinrich Böll   Opći cilj: Jačanje uloge organizacija civilnog društva i javnosti u planiranju i donošenju odluka u područiju  zaštite okoliša i korištenja prirodnih resursa. U okviru projekta ćemo   pratiti slučajeve na kantonalnim/lokalnim i federalnim nivoima gdje je sudjelovanje javnosti predviđeno. Ovi procesi će ...
Pročitajte više
Trajanje projekta: 01.02.2017 – 31.11.2017 Projekt je realiziran u kooperaciji sa  Fondacijim Heinrich Böll   Opći cilj: Poticanje društvenih i političkih promjena koje su nužne da bi se prepoznao problem energetskog siromaštva i podstaklo osmišljavanje održivih mjera za ublažavanje ovog problema koji negativno utiče i na klimatske promjene. Projekt je  fokusiran na skretanje pažnje na ...
Pročitajte više
Područje realiziranja projektnih aktivnosti: Zenica i Zavidovići (Zeničko-dobojski kanton) Saradnja sa OCD: Eko forum Zenica i Sadnice Mira Zavidovići Ciljevi projekta 1. Promoviranje čistih tehnologija i korištenje OIE, čime se utiče na smanjenje štetnih emisija i ublažavanje klimatskih promjena. 2. Osnaživanje energetski siromašnih domaćinstava u BiH i ušteda troškova kroz uštedu energije. 3. Poboljšanje svijesti ...
Pročitajte više
Page 2 of 5 12345