Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Home » otpad

Obavještavaju se građani koji žive u zgradama na Stupinama da svoj otpad razdvajaju na ambalaži, stakleni i miješani otpad. Postavljeni su kontejneri za ambalažni otpad iza zgrade hotela Tuzla pa sve do Hametove pijace.  Žuti kontejneri su namjenjeni za papir, karton, sve vrste PET, pastične i metalne ambalaže. Zeleni kontejneri su namjenjeni za odlaganje staklene ambalaže : flaše i ...
Pročitajte više
Vrijeme provođenja monitoringa: od 21.-28.10.2020. Ko će ga provoditi: grupa od 15 studenata sa Tehnološkog fakulteta iz Tuzle, koja je podjeljena u tri radna tima od po 5 studenata, svaki tim voditi 1 profesor. Koje mjesne zajednice su obuhvaćene moniotringom: Solina, Dokanj i Gornja Tuzla.   Proces monitoringa obuhvata posjetu domaćinstvima, razgovor sa jednim ili ...
Pročitajte više