Primarna selekcija otpada u obdaništima

Primarna selekcija otpada u obdaništima

Naziv projekta: Primarna selekcija otpada u obdaništima

Trajanje projekta: 15.4. – 15.9.2014.

Implementator: Centar za ekologiju i energiju

Finansira: EU

Centar za ekologiju i energiju je u okviru projekta „Primarna selekcija otpada u obdaništima“ uveo odvojeno sakupljanje papira i plastike u 10 tuzlanskih obdaništa JU „Naše dijete“.

U ovih 10 obdaništa su održane edukativne radionice za djecu sa interesantnim i maštovitim prezentacijama, a pored toga pripremljeni su i leci koji su podijeljeni na radionicama djeci i njihovim vaspitačima. Nakon radionica nabavljene su po dvije kante za odvojeno prikupljanje otpada, plava za papir i žuta za plastiku, koje su postavljene u svih 10 obdaništa.  Sa JKP “Komunalac“ iz Tuzle je uspostavljena saradnja s ciljem kontinuiranog odvoza selektiranog otpada iz ovih obdaništa, te je na taj način pokrenut proces pravilnog i održivog upravljanja komunalnim otpadom prema EU standardima.

U okviru projekta je organizirano i takmičenje između obdaništa u uređenju enterijera. U obdaništima su djeca i vaspitači pripremili Eko-kutak gdje su izložili svoje crteže i predmete koje su pravili od prikupljenih sekundarnih sirovina i na taj način su promovirali primarnu selekciju otpada. Ovo takmičenje je osmišljeno kao dodatna motivacija za djecu da shvate važnost procesa upravljanja otpadom za zdravlje ljudi i očuvanje okoliša i da pravilno prihvate ovaj proces. Za sva obdaništa su pripremljene nagrade koje su uručene Koordinatorima obdaništa na završnom sastanku koji je održan u obdaništu „Pčelica“.

Projekat „Primarna selekcija otpada u obdaništima“ je implementiran u okviru regionalnog projekta ENV.net, a uz finansijsku podršku EU.

Letak „Svako dijete treba znati kako otpad odvajati“:

Pripremila: Amra Skramončin

Add Comment