Novosti

2.500 domaćinstava u Tuzli kreće sa primarnom selekcijom otpada

2.500 domaćinstava u Tuzli kreće sa primarnom selekcijom otpada

JKP Komunalac iz Tuzle i Centar za ekologiju i energiju nastavljaju sa aktivnostima na uvođenju primarne selekcije otpada u individualnim stambenim objektima. Nakon podjele kanti za ambalažni i...

Opširnije...
Edukacija u školama o primjeni EE i OIE kroz projekat “EE- faza II“

Edukacija u školama o primjeni EE i OIE kroz projekat “EE- faza II“

Caritas Švicarske, u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju, je od 1. oktobra 2019. počeo sa realizacijom dvogodišnjeg projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim...

Opširnije...
Analiza pokazala prisustvo teških metala u rijeci Spreči, jezeru Modrac i ribi iz jezera Modrac

Analiza pokazala prisustvo teških metala u rijeci Spreči, jezeru Modrac i ribi iz jezera Modrac

U okviru kampanje “Voda za sve!“, koju implementira Centar za ekologiju i energiju, a finansira Evropska unija, danas je održan okrugli sto u Tuzli na kojem je predstavljen dokument “Analiza...

Opširnije...

Projekti

“Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“

“Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“

“Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“   Od 1. 10.2019. je počela realizacija dvogodišnjeg projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje...

Opširnije...
Kvalitetno obrazovanje je put do zaposlenja

Kvalitetno obrazovanje je put do zaposlenja

Naziv projekta: Kvalitetno obrazovanje je put do zaposlenja Trajanje projekta:  9.11.2018. – 31.1.2019. Finanasijska podrška:  Švicarska vlada i Polybau škola Glavni cilj proejkata je...

Opširnije...
Tuzla štedi resurse

Tuzla štedi resurse

Naziv projekta: Tuzla štedi resurse Trajanje projekta: 01.03.2016. – 31.12.2018. Finanasijska podrška: REPIC, Forderverein i Grad Tuzla Cilj projektaje Izrada Plan upravljanja otpadom za grad...

Opširnije...

Publikacije

Mjerna stanica u Bukinju – Tuzla, Bosna i Hercegovina

Dnevne i satne koncentracije suspendiranih čestica PM 10
Adresa:

Centar za ekologiju i energiju
Filipa Kljajića 22, 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Telefon:

+387 35 249 310
+387 35 249 312

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak
08:00 – 16:00