Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Zakoni u EU

 
 
ZELENA KNJIGA EVROPSKE UNIJE O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

Ekonomična ušteda energije znači, za sve zemlje Evropske unije (EU), smanjenje zavisnosti od uvoza iz trećih zemalja, veće poštovanje životne sredine i smanjenje troškova EU ekonomije, u vrijeme sve veće konkurencije. Smanjenje potrebe za energijom je, prema tome, politički cilj, koji doprinosi ostvarenju ciljeva Lisabonske agende, podstičući evropsku ekonomiju i stvarajući nova radna mjesta.

Politika energetske efikasnosti takođe omogućava značajne uštede u računima za struju u domaćinstvima i, stoga, ima direktan uticaj na svakodnevni život svih građana Evrope.

Zelena knjiga je identifikovala opcije i otvorila raspravu o tome kako da se ostvare ekonomične uštede i pokrenu procesi brzog donošenja konkretnih akcionih planova, koji bi obuhvatio akciju na EU, nacionalnim, regionalnim, lokalnim i međunarodnim nivoima, kao i na nivou industrije i pojedinačnih potrošača, kako bi se iskoristio identifikovani potencijal za energetski efikasne uštede.

Zelena knjiga je identifikovala mogućnosti prevazilaženja ovih prepreka, predlažući osnovne akcije koje se mogu preduzeti, gdje spadaju:
 • donošenje godišnjih akcionih planova za energetsku efikasnost na nacionalnom nivou te mjere koje će se sprovoditi na nacionalnim, regionalnim i lokalnim novoima i praćenje njihove uspješnosti,
 • bolje informiranje građana usmjeravanjem javnih kampanja i poboljšanog obilježavanja proizvoda,
 • poboljšanje poreskog sistema, koji će obezbijediti da zagađivači zaista plate, a da pri tome ne dođe do ukupnog povećanja poreskih stopa,
 • bolje usmjeravanje državne pomoći, u slučajevima kada je ona opravdana, za proporcionalno i neophodna stvaranje inicijative za efikasnu upotrebu energije,
 • korištenje javnih nabavki radi stimuliranja upotrebe novih, energetski efikasnih tehnologija, kao što su energetski efikasniji automobili i informacione tehnologije i oprema,
 • upotreba novih ili poboljšanih finansijskih instrumenata za pružanje inicijativa preduzećima i domaćinstvima, kako bi izvršili ekonomična poboljšanja,
 • unapređivanje zgrada, na koje se primjenjuje postojeća direktiva Zajednice, i njeno moguće proširivanje na manje prostorije, na način koji obezbjeđuje ekonomičnost i minimalan dodatni birokratizam,
 • upotreba inicijative Zajednice, CARS21, kako bi se ubrzao razvoj nove generacije vozila koja troše manje goriva
Implementiranje ovog okvira uključiće sve zainteresirane strane:
 • nacionalne, regionalne i lokalne vlasti,
 • lokalne agencija za energiju,
 • industrija koji treba da podrži pokretanje ove politike i razvije nove izvozne tehnologije,
 • finansijske institucije radi povećanja njihovog ulaganja u energetsku efikasnost i iznalaženja finansijskih instrumente koji su pogodniji za manje projekte.
Osnovni cilj promovisanja energetske efikasnosti je da se državama članicama, regijama, građanima i industriji obezbijede inicijative i sredstva koji su im potrebni za pokretanje neophodne akcije i ulaganja, a bez smanjenja nivoa udobnosti ili životnih standarda. To znači da se može izbjeći gubitak energije preduzimanjem jednostavnih koraka za smanjenje potrošnje.
 

Slika 1.1. EU ciljevi sa uključivanjem obnovljivih energetskih resursa do 2010.

Ponuđen je niz urgentih mjera i akcija koje treba poduzeti radi uređenja ove oblasti i približavanja EU standardima, kao i nekoliko priloga koji prezentiraju konkretne, jednostavne mjere i postupke energetke efikasnosti.

Dokument u pdf formatu ovdje.
Za pregled (pdf) dokumenata vam je potreban Adobe Acrobat Reader.

Broj posjeta: 434.845
Danas: 0

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Tave, lonci, šerpe i drugo posuđe za kuhanje treba imati ravno dnom, koje odgovaraja veličini ploče na električnom šporetu. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter