5 Aprila, 2024 Novosti Nema komentara

Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju i u saradnji sa Građevinsko    geodetskom školom iz Tuzle organizira šestodnevni trening za zainteresirane osobe koje koje imaju završenu srednju školu III ili IV stepena složenosti. Trening će obuhvatiti teoretsku i praktičnu obuku na teme planiranje, instaliranje i održavanje fotonaponskih sitema. Sastojat će se od 40 časova i bitće realizran dva vikenda, petak popodne, subotu i nedjelju.

Mjesto:   JUMS Građevinsko – geodetska škola Tuzla

Datum:   19-21.4.2024. (prvi dio treninga) i 26-28.4.2024. (drugi dio treninga)

Zbog nedostatka obučenih osoba za instaliranje fotonaponskih sistema i velikih potreba na tržištu rada za kvalificiranom radnom snagom odlučili smo se na organizaciju brze obuke čiji fokus će biti praktičan rad na instaliranju fotonaponskih sistema.

Cilj treninga je da se odraslim osobama ponude inovativna i praktična znanja i vještine o fotonaponskim sistemima i da se podstaknu na dalje učenje i bavljenje ovom djelatnošću. Kod odabira učesnika edukacije prednost će biti data motiviranim nezaposlenim osobama. Međutim, za edukaciju se mogu prijaviti i maturanti tehničkih zanimanja.

Pored profesora i eksperata elektro i građevinske struke iz BiH, za specijalističku obuku polaznika će biti zadužen i profesor Ramon Kropf iz Polybau škole iz Švicarske.

Svi učesnici treninga će dobiti priručnik „Montiranje fotonaponskih sistema“. Na kraju edukacije će biti organizirano polaganje ispita i oni koji polože će dobiti certifikat koji im može pomoći u dobijanju posla u ovoj oblasti.

Zbog praktičnog rada, ograničenog broja modela i alata broj učesnika je ograničen. Popunjeni prijavni obrazac se može poslati na viber ili emailom najkasnije do 11.4.2024. Za prijave i dodatne informacije kontakt osoba je Džemila Agić, 061 724 033; dzemila.agic@bih.net.ba.ba. Lista odabranih osoba će biti objavljena 15.4.2024. na www.facebook.com/centarZaEkologiju. Odabrane osobe će dobiti detaljnu agendu i ostale upute.

Obuka je besplatna jer se organizira u okviru projekta, a nakon pilot faze obuku će provoditi Građevinsko-geodetska škola iz Tuzle i bitće uz nadoknadu.

 Prijavno obrazac za obuku možete preuzeti na ovom linku.

Edukacija je dio projekta: “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ i “Solarna energija za Tuzlu“ koji se realiziraju Švicarski Caritas u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju, Ministarstvom za obrazovanje i nauku TK, Elektrotehničkom i Građevinsko-geodetskom školom u Tuzli.

Tuzla, 4.4..2024. godine

Centar za ekologiju i energiju

Dr.sc. Džemila Agić, direktorica

Napisao admin