Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Blog Full width

Home » Blog Full width

OKRUGLI STO I NAJAVA NOVOG ZANIMANJA

Instalater fotonaponskih sistema

Ministarstvo ZDK i Industrijska škola Zenica, u saradnji sa Švicarskim Caritasom i Centrom za ekologiju i energiju, organizuju okrugli sto o uvođenju novog zanimanja Instalater fotonaponskih sistema.

Mjesto održavanja:  JUMS Industrijska škola, Bulevar Kralja Tvrtka I 11, Zenica 72000

Datum i vrijeme održavanja:   12.06.2024. (srijeda) od 11.00 – 13.00 sati

Diskusija će obuhvatiti rezultate istraživanja, praktičnu nastavu i saradnju sa…

Read more

INSTALATER FOTONAPONSKIH SISTEMA

Novo zanimanje u industrijskoj školi u Zenici

Prateći trendove i zahtjeve tržišta, u JU Mješovitoj srednjoj industrijskoj školi u Zenici je uvedeno novo trogodišnje zanimanje “INSTALATER FOTONAPONSKIH SISTEMA“. Obzirom da fotonaponski solarni sistemi postaju sve popularniji i traženiji, a da sa druge strane nedostaje educiranih i kvalifikovanih radnika za instaliranje ovih sistema, novo zanimanje nudi dobru perspektivu, jer će pomoći osposobljavanju i zapošljavanju mladih ljudi.

Read more

POZIV NA OKRUGLI STO

Najava novog zanimanja: Instalateri fotonaponskih sistema

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Industrijska škola u Zenici, u saradnji sa Švicarskim Caritasom i Centrom za ekologiju i energiju, pozivaju predstavnike obrazovnih institucija, privrednog sektora, OCD i medija na okrugli sto.

Mjesto održavanja: JUMS Industrijska škola, Bulevar Kralja Tvrtka I 11, Zenica 72000

Datum i vrijeme održavanja: 12.06.2024. (srijeda) od 11.00 – 13.00 sati

Cilj okruglog stola je informiranje javnosti o…

Read more

Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju i u saradnji sa Građevinsko    geodetskom školom iz Tuzle organizira šestodnevni trening za zainteresirane osobe koje imaju završenu srednju školu III ili IV stepena složenosti.

Trening će obuhvatiti teoretsku i praktičnu obuku na teme planiranje, montiranje i održavanje fotonaponskih sitema.Sastojat će se od 40 časova i to 14 časova teorijske nastave, 16 časova vježbi i 10…

Read more

Povodom Dana Evrope, Mreža Aarhus centara za Zelenu agendu i zaštitu okoliša (skraćeno AarhusGreenNet) poziva Parlament FBiH da usvoji Zakon o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica na nivou FBiH.

Podsjećamo, sa ciljem kreiranja harmoniziranog okvira za provođenje građanskih inicijativa na nivou FBiH, te u cilju zaštite aktivista/ica i građana/ki (uključuje svakako medije i umjetnike) od pritisaka zastrašivanja prilikom provođenja građanskih inicijativa i aktivističkih aktivnosti,…

Read more

Kategorija: Nabavka opreme za uređenje učionice za provođenje praktične nastave montiranja fotonaponskih sistema

Lokacija: JU MS Industrijska škola u Zenici

Poziv za ponude

Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva firme koje se bave prodajom opreme da dostave ponude za nabavku opreme za uređenje učionice za provođenje praktične nastave montiranja fotonaponskih sistema, u skladu sa tehničkim opisom koji se nalazi u…

Read more

Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju i u saradnji sa Građevinsko    geodetskom školom iz Tuzle organizira šestodnevni trening za zainteresirane osobe koje koje imaju završenu srednju školu III ili IV stepena složenosti. Trening će obuhvatiti teoretsku i praktičnu obuku na teme planiranje, instaliranje i održavanje fotonaponskih sitema. Sastojat će se od 40 časova i bitće realizran dva vikenda, petak popodne, subotu i nedjelju.

Read more

POZIV NA OKRUGLI STO

POZIV NA OKRUGLI STO

novo zanimanje i obuka na temu: Instaliranje fotonaponskih sistema

Švicarski Caritas i Centar za ekologiju i energiju pozivaju predstavnike obrazovnih institucija, privrednog sektora, zavoda za zapošljavanje, OCD i medija na okrugli sto.

 Mjesto održavanja:  DRAMAR (Slavinovići, Tuzla)

Datum i vrijeme održavanja:   04.04.2024. (četvrtak) od 11.00 – 13.00 sati

Cilj okruglog stola je informiranje javnosti o novinama u obrazovnom…

Read more

Zahtjev za ponudu za usluge smještaja, iznajmljivanje sale i švedski sto na datum: 17- 18.04.2024.

U sklopu projekta “Mladi za čist zrak“, koji se implementira na području 10 gradova Bosne i Hercegovine, Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu s UNICEF-om organiziraju konferenciju koja će se održati u Tuzli.

Konferencija se treba održati 18.04.2024. (četvrtak) u periodu od 11:00h do 13:00h, a nakon toga će se organizirati ručak za učesnike…

Read more

Javni poziv za realiziranje medijske kampanje o uvođenju novog zanimanja “Instalater fotonaponskih sistema – elektroničar“  i osposobljavanja nezaposlenih za montiranje solarnih sistema

Izrada i objava postova, članaka i video materijala

Kategorija:        Ugovor o djelu/ Ugovor o saradnji

Kapacitet:         26 radnih dana

Trajanje:           Od 20.3.2024. do 30.11.2024. godine

Lokacija:          Tuzlanski kanton i Zeničko dobojski kanton

Poziv za ponudu

Centar za…

Read more
Page 1 of 26 123451020...Last page