9 Maja, 2024 Novosti Nema komentara

Povodom Dana Evrope, Mreža Aarhus centara za Zelenu agendu i zaštitu okoliša (skraćeno AarhusGreenNet) poziva Parlament FBiH da usvoji Zakon o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica na nivou FBiH.

Podsjećamo, sa ciljem kreiranja harmoniziranog okvira za provođenje građanskih inicijativa na nivou FBiH, te u cilju zaštite aktivista/ica i građana/ki (uključuje svakako medije i umjetnike) od pritisaka zastrašivanja prilikom provođenja građanskih inicijativa i aktivističkih aktivnosti, pravni tim Aarhus centar u BiH je kreirao tekst Zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana/ki i aktivista/ica na nivou FBiH. Krajem 2023. godine, Aarhus centar u BiH, u suradnji sa partnerima Eko Hubovima i CPCDom je podnio inicijativu prema Parlamentu FBiH za donošenje ovog Zakona. Kroz AarhusGreenNet, Aarhus centar u BiH nastavlja zagovarati da se ovaj veoma bitan Zakon najzad i usvoji.

Kompletno Saopštenje Aarhus mreže možete preuzeti na linku.

Napisao admin