20 Maja, 2024 Novosti Nema komentara

Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju i u saradnji sa Građevinsko    geodetskom školom iz Tuzle organizira šestodnevni trening za zainteresirane osobe koje imaju završenu srednju školu III ili IV stepena složenosti.

Trening će obuhvatiti teoretsku i praktičnu obuku na teme planiranje, montiranje i održavanje fotonaponskih sitema.Sastojat će se od 40 časova i to 14 časova teorijske nastave, 16 časova vježbi i 10 časova praktičnog rada na modelima. Edukatori su profesori elektro i građevinske struke iz Tuzle. Obuka će biti realizirana dva vikenda, petak popodne, subotu i nedjelju.

Mjesto:   JUMS Građevinsko – geodetska škola Tuzla

Datum:   31. maja 1. i 2. juna 2024. (prvi dio treninga) i od 7. do 9. juna 2024. (drugi dio treninga)

Kompletan tekst Poziva za bespaltnu obuku možete preuzeti na linku.

Kompletan Prijavni obrazac za obuku možete preuzeti na linku.

Napisao admin