Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Blog Full width

Home » Blog Full width

U sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE FAZA II), koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za ekologiju i energiju, izrađen je stručni priručnik “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost“, autorice Amele Karahodžić.

Priručnik je namijenjen profesorima i učenicima srednjih škola građevinske struke, kao i profesorima i nastavnicima svih tehničkih struka i srodnih stručnih zanimanja, a njegov cilj je…

Read more

U okviru projekta „Spasimo naša jezera“, Centar za ekologiju i energiju je organizirao okrugli sto na kojem je prezentiran dokument “Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod“.

Rezultati analize su pokazali da se voda u jezeru može klasificirati u I kategoriju površinskih voda što ukazuje na veoma visok kvalitet vode.

„Prema svim analiziranim parametrima, voda u jezeru odgovara kvaliteti vode za piće. Jedini metalni element čija koncentracija ne odgovara graničnoj vrijednosti…

Read more

Udruženje građana Centar za ekologiju i energiju za potrebe projekta “Spasimo naša jezera” potražuje osobu za moderiranje okruglih stolova i prezentaciju projekta na sastancima sa relevantnim akterima.

Svrha ovog angažmana je da se osigura konstruktivna diskusija između relevantnih aktera i da se uspostavi bolja saradnja sa lokalnim vlastima.

Projekat “Spasimo naša jezera“ Centar za ekologiju i energiju realizuje uz podršku dobivenu u okviru projekta Misli o prirodi!  koji implementira Centar za…

Read more

Nakon godinu dana ponovo je počelo savjetovanje 10.000 domaćinstava.

Nakon godinu dana, kada je 10.000 domaćinstava savjetovano o uštedama energije i kada su se vršile podjele 40.000 LED sijalica, Caritas Švicarske, Centar za ekologiju i energiju i Gradovi i Općine Tuzla, Kalesija, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica, u periodu od 20.8. do 30.9.2021. organiziraju ponovno savjetovanje i anketiranje tih domaćinstava.

Komunikacijom sa ovim građanima i upoređivanjem njihovih računa za struju u…

Read more

U četvtak, 15.07.2021. godine, održan je sastanak članica mreže u okviru projekta “LINK – mreža za lokalni nisko-karbonski razvoj”. Projekat realizuju Centar za ekologiju i energiju i Centar za održivu energetsku tranziciju u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll, a dijelom podržano grantom Fonda Otvoreno društvo BiH.

U decembru 2020. godine u Gračanici je potpisan Sporazum o formiranju Mreže lokalnih zajednica (LINK.net) kao inicijalne ulazne faze u dugotrajnom procesu energetske…

Read more

 Udruženje građana Centar za ekologiju i energiju za potrebe projekta “Spasimo naša jezera” potražuje usluge uzorkovanja i ispitivanja vode jezera Kop Šićki Brod.

Cilj poziva je osnaživanje argumentacije organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša, odnosno zaštite i očuvanja jezera “Kop“ Šićki Brod.

Mjesto rada: Područje jezera “Kop“ Šićki Brod.

Trajanje angažmana: Juli – Avgust 2021.

 Opis projekta:

Jezero Kop Šićki Brod formiralo se zadnjih 30 godina od podzemnih voda i nalazi se na istoimenom kopu…

Read more

Udruženje građana Centar za ekologiju i energiju za potrebe projekta “Spasimo naša jezera” potražuje izradu stručne ekspertize/analize kvaliteta vode.

Cilj poziva je osnaživanje argumentacije organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša, odnosno zaštite i očuvanja jezera “Kop“ Šićki Brod.

Projekat “Spasimo naša jezera“ Centar za ekologiju i energiju realizuje uz podršku dobivenu u okviru projekta Misli o prirodi!  koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava  Švedska.

Svrha ovog angažmana…

Read more

Krajem prošle godine u Gračanici  je potpisan sporazum o formiranju Mreže lokalnih zajednica (LINK.net) kao inicijalne ulazne  faze u dugotrajnom procesu energentske tranzicije.  Sporazum su potpisali Grad Gračanica,te opštine Teslić i Lopare i Općina Tešanj.

Cilj je prije svega da se odrede  koje su to mogućnosti i kapaciteti za montažu fotonaponskih elektrana, ali za vlastitu potrošnju, ne za tržište i proizvodnju. Na ovaj način razvijamo lokalne kapacitete kako firmi koje…

Read more
Page 4 of 18 First page...2345610...Last page