13 Oktobra, 2023 Novosti Nema komentara

POZIV NA PANEL DISKUSIJU 

Energetsko siromaštvo – ključni problem u energetskoj tranziciji BiH

Mjesto održavanja: Konferencijska sala (II sprat) Dramar centar, Ulica branilaca BiH 11- Slavinovići, Tuzla

Datum održavanja: 19.10.2023. (četvrtak)

Vrijeme održavanja: 11.00 – 14.00 sati

Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i energiju Tuzla Vas pozivaju na panel diskusiju na kojoj će biti predstavljeni: problem energetskog siromaštva, aktivnosti koje su pokrenute sa ciljem da se smanji energetsko siromaštvo na području TK i mogućosti povezivanja svih nivoa vlasti u rješavanju ovog problema.

Jedan od segmenata projekta “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“, Caritas-a Švicarske, su aktivnosti vezane zasmanjenje energetskog siromaštva. Planirano  je da 8 gradova/ općina iz TK, u saradnji sa svojim centrima za socijalni rad, projektnim timom i ekspertima, izrade svoje strategije/ planove za smanjenje energetskog siromaštva. Nakon usvajanja,  pokrenut će se realizacija mjera, da bi se postiglo dugoročno i održivo rješavanje ovog problema.

Do sada su 4 grada/ općine: Tuzla, Gračanica, Kalesija i Doboj Istok izradile svoje strategije/ planove za smanjenje energetskog siromaštva i kreću sa njihovom realizacijom. U narednom periodu je planirano proširivanje saradnje sa nove 4 lokalne zajednice iz TK.

Energetsko siromaštvo je kompleksan problem, a njegovo rješavanje je ključno za bolji i dostojanstveniji život naših građana, kao i za pozitivan uticaj na klimatske promjene i uspješnu energetsku tranziciju BiH.

Kontakt osoba: Vanja Rizvić, tel: 035 249 311; mob: 061 670 077;vanja.rizvic@ekologija.ba

Napisao admin