28 Septembra, 2023 Novosti Nema komentara

Poziv za ponude za nabavku televizora i prečišćivača zraka

Projekat: “Mladi za čist zrak“

Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva firme koje se bave prodajom tehničke opreme da dostave ponude za nabavku televizora i prečišćivača zraka i to: 6 LED TV 43” Smart, 4 prečišćivača zraka, površina filtriranja do 60 m2. Nabavka tehničke opreme se provodi u okviru projekata: „Mladi za čist zrak“ u okviru aktivnosti zagovaračkih kampanja.

Kontekst, pozadina i svrha nabavke

Građani Bosne i Hercegovine, zbog rada termoelektrana, zastarjele industrije i prekomjernog korištenja uglja sa visokim emisijama zagađujućih materija, izloženi su lošem kvalitetu zraka koji negativno utiče na njihovo zdravlje. Mladi su nedovoljno uključeni u rješavanje ovog problema, nedostaje im znanja o temi, njihove ideje nisu vidljive, a njihovi glasovi se ne čuju dovoljno da utiču na donošenje odluka. Stoga je potrebno stvoriti mogućnosti da povećaju svoje znanje i vještine da govore i djeluju na skupovima i sastancima sa lokalnim vlastima, organizacijama i općenito u javnosti i na taj način ostvare svoj potencijal nosilaca društvenih promjena, da zagovaraju za njihova prava na čist zrak i vode inicijative za klimatske promjene u svojim zajednicama. Zbog važnosti izgradnje vještina i podizanja svijesti među mladima o zagađenju zraka i zaštiti okoliša, ovaj program će raditi na izgradnji njihovih kompetencija i osnaživanju, čineći ih vidljivijim u društvenom i političkom svijetu, što će im biti osnova za nastavak nastojanja da zauzmu liderske pozicije u društvu i da rade na problemu zagađenja zraka i zaštite životne sredine. Kao dio projekta, planirana je zagovaračka kampanja mladih u 10 gradova u BiH.

Da bi mladi imali alat preko kojeg mogu pratiti i informisati druge o kvaliteti zraka i mjerama za smanjenje zagađenja neophodni su im televizori i prečiščivači, koji će biti u okviru ovog projekata i ovog javnog poziva nabavljeni i donirani školama.

Napisao admin