29 Marta, 2023 Novosti Nema komentara

29.3.2023. su u JKP “Čisto“ i Općina Doboj Istok, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju organizirali javnu prezentaciju pilot projekta koji podrazumijeva uvođenje primarne selekcije otpada u naselju Babići.

U okviru pilot projekta će biti uvedeno odvojeno sakupljanje papira i kartona u plave vreće i svih vrsta plastike u žute vreće. Dodatno će primarna selekcija otpada biti uvedena u privrednim subjekatima i javnim ustanovama. Ove sekundarne sirovine će se preuzimati jednom mjesečno,  zadnji četvrtak u mjesecu.

Uvođenju primarne selekcije otpada u općini Doboj Istok se priključilo i udruženje „Leptir“, koje je ispred Dnevnog centra za djecu “Leptir” uredilo zeleno ostrvo na kojem se nalaze kontejneri za papir, plastiku i tekstil. U ove kontejnere će svoje sekundarne sirovine odlagati članovi udruženja i porodice koje stanuju u neposrednoj blizini Centra.

Ovaj pilot projekat je dio Plana upravljanja otpadom (PUO) općine Doboj Istok, koji je od strane Općinskog vijeća usvojen u martu 2022.

PUO se može preuzeti na linku: https://ekologija.ba/wp-content/uploads/2023/03/PUO-Doboj-Istok.pdf

Cilj je da se nakon uspješne realizacije pilot projekat primarna selekcij otpada prošiti na sva domaćinstva u Doboj Istoku.

Pozitivno je da su se tokom javne prezentacije prisutni građani prijavljivali da se žele uključiti u primarnu selekciju otpada iako ne žive u Babićima.

Općina Doboj Istok je jedna od rijetkih općina koja prilikom formiranja cijene poštuje princip zagađivač plaća jer cijenu komunalnog otpada naplaćuje prema volumenu (kanta ili vreća) i po tome je pozitivan primjer u BiH. Nadamo se da će biti i pozitivan primjer i po uspješno uvedenoj primarnoj selekciji otada.

Za više informacija Džemila Agić, 061 724 033

Napisao admin