Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Home » Archive

Velike količine zelenog organskog otpada, naročito u proljeće i jesen nakon košenja, orezivanja i čišćenja dvorišta i bašti, završavaju na deponiji ili je građani pale, iako je to kažnjivo. Zbog toga je, u okviru SUBREC projekta, u Tuzli od 16. do 26.06.2020. godine organizirana edukacija i podjela 300 kompostera za kućno kompostiranje organskog otpada zainteresiranim ...
Pročitajte više
U ovom zanimljivom i inspirativnom razgovoru Dan Phillips nas obilazi kroz desetak domova koje je sagradio u Teksasu koristeći reciklirane i vraćene materijale na divlje kreativan način. Sjajni, niskotehnološki detalji dizajna osvježit će vaš vlastiti pogon kako biste postigli više s manje. U nastavku pogledajte video: (prijevod možete aktivirati u donjem desnom uglu player-a)   ...
Pročitajte više
Plastika je nezamjenjivi materijal današnjice i gotovo da ne postoji područje života u kojem se ne upotrebljava. Velike količine otpada dokazano utječu na kvalitetu života ljudi i opstanak biljnog i životinjskog svijeta, a 70 posto otpada pronađenog na europskim obalama i morima otpada na plastiku. S obzirom na vrstu sirovina koje koristi i otpad koji stvara, industrija ljepote ...
Pročitajte više
Dvije godine nakon što su zemlje Zapadnog Balkana morale uskladiti emisije iz termoelektrana na ugalj sa EU Direktivom o velikim ložištima (LCPD), ne samo da se emisije sumpor dioksida nisu smanjile, nego su se čak i povećale, pokazuje danas objavljeno istraživanje mreže CEE Bankwatch. Izvještaj je dostupan OVDJE. Ukupne emisije sumpor dioksida (SO2) iz termoelektrana ...
Pročitajte više
Uvođenje kompostiranja, kao upravljanja organskim otpadom u domaćinstvima, je dio aktivnosti prekograničnog projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Tijelo za ugovaranje ovog projekta ...
Pročitajte više
O kompostiranju kao načinu dobijanja kvalitetnog đubriva iz organskog otpada kod nas se malo zna, iako se oko 40% organskog otpada nalazi u ukupnom otpadu. Veliki broj domaćinstava, nakon čišćenja vrtova ili rezidbe, travu i grane bacaju u kontejner sa ostalim otpadom, a često se događa da ih zapale. S druge strane, komunalna preduzeća sakupljaju ...
Pročitajte više
Slučaj izgradnje bloka 6 slovenske termoelektrane Šoštanj završio je optužbama za korupciju i godišnjim gubicima većim od 50 miliona eura, a sličan scenarij predviđa se i u BiH. Energetska zajednica je više puta upozorila bh. vlasti zbog kreditnog zaduženja za izgradnju Bloka 7 u Tuzli, ali su poslanici oba doma Parlamenta FBiH skoro jednoglasno glasali ...
Pročitajte više