Kategorija: Nabavka opreme/ učila za škole Lokacija: Tuzla Poziv za ponude Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva firme koje se bave prodajom opreme da dostave ponude za nabavku učila za škole i to: 6 fotonaponskih sistema, 6 kompleta dijelova za mini vjertoturbine, u skladu tehničkim opisom, koji se nalazi u okviru ...
Pročitajte više
Uz partnerstvo i finansijsku podršku Daniel Schlegel Umweltstiftung, Centar za ekologiju i energiju Tuzla od 01.02.2020. realizira aktivnosti u projektu „Stvaranje zelenih površina za bolje životne uslove u Lukavcu“, čiji je cilj poboljšanje životnih uslova i smanjenje aerozagađenja u Lukavcu. Ovaj poziv se odnosi za nabavku i isporuku sadnog materijala sadnica lišćara i četinara. Rok ...
Pročitajte više

Zakon o OiE

Zakon o obnovljivim izvorima energije
Pročitajte više
Poštovane/i, drage/i građanke/i, imajte uvijek u vidu koja vrsta otpada se odlaže u koji tip kontejnera. I nije svaki otpad za kontejner. Postoje i one vrste koje se ne smiju odlagati. Pogledajte na našem letku i hvala za vašu saradnju i razumijevanje. Centar za ekologiju i energiju  
Pročitajte više