Tuzla, Gračanica, Kalesija i Doboj Istok realiziraju aktivnosti za smanjenje energetskog siromaštva u svojim lokalnim zajednicama Nakon potpisivanja Sporazuma o međusobnoj saradnji sa Caritas-om Švicarske i Centrom za ekologiju i energiju, u decembru 2022. godine su Tuzla, Gračanica, Kalesija i Doboj Istok imenovali svoje predstavnike uprava i centara za socijalni rad za učešće na projektu ...
Pročitajte više
CEE_Tuzla pametan grad – Engleski
Pročitajte više
Kategorija: Nabavka opreme/ učila za škole Lokacija: Tuzla Poziv za ponude Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva firme koje se bave prodajom opreme da dostave ponude za nabavku učila za škole i to: 6 fotonaposnkih sistema, 10 toplotnih pumpi, 4 mini vjertoturbine, dvije mikro hidroelektrane u skladu tehničkim opisom, koji se ...
Pročitajte više
Analiza o ES u 10000 domaćinstava
Pročitajte više