Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Home » Archive

U Tuzli je 17.12.2020. održana završna konferencija projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), koja se sastojala od press konferencije (23 učesnika) i okruglog stola, na kojem su prisustvovale 42 učesnika: predstavnik resornog kantonalnog ministarstva, predstavnici 7 općina/gradova Tuzlanskog kantona, 8  mjesnih zajednica iz Tuzle, škola, OCD-a, ...
Pročitajte više
Uz podršku dobijenu u okviru projekta Misli o prirodi! koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska Centar za ekologiju i energiju je organizirao 2. Prezentaciju Studija. U Tuzli je 17.12.2020 organizovana 2. Prezentacija Studija o kvalitetu zraka, njegovom štetnom uticaju na zdravlje, zakonskoj regulativi I pravnoj zaštiti žrtava zagađenja. Na samom ...
Pročitajte više
U sklopu projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), koji se realizira kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, kojeg kofinansira Evropska unija u okviru finansijskog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPAII), a koji partnerski sprovode “Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko” i JKP ...
Pročitajte više
Gračanica u saradnji sa Centrom za ekologiju Tuzla organizovala je Okrugli sto na temu „Energetska tranzicija“ na kojem je stavljen akcenat na izazove sa kojima će se susresti, i sa kojima se susreće svaka lokalna zajednica u kontekstu dekarbonizacije i uklanjanja karbonskog otiska u cilju smanjenja uticaja na zdravlje ljudi i lokalnu zajednicu. Cijeli koncept ...
Pročitajte više
Uz podršku dobijenu u okviru projekta Misli o prirodi! koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska Centar za ekologiju i energiju je organizirao Prezentaciju Studija: STUDIJA1 O KVALITETU ZRAKA TUZLE, LUKAVCA I ŽIVINICA http://ekologija.ba/…/1_Studija-o-kvalitetu-zraka-Tuzle… U cilju dobivanja relevantnih podataka na temelju kojih je izvršena procjena kvalitete zraka Tuzli, Lukavcu i Živinicama, ...
Pročitajte više
Page 1 of 2 12