Elektrotehnička škola u Tuzli od školske 2024/25 nudi novo zanimanje: Instalater fotonaponskih sistema – elektroničar Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Ahmed Omerović,  je 26.01.2024. godine direktoru Elektrotehničke škole, Mirnesu Avdiću, uručio rješenje kojim je njegovoj školi odobren upis učenika u novo zanimanje: INSTALATER FOTONAPONSKIH SISTEMA – ELEKTRONIČAR, tako da će na sljedećem upisnom roku ...
Pročitajte više
U petak, 26.01.2024. godine u prostorijama Grada Tuzla  održan je veoma uspješan sastanak predstavnika Caritasa Švicarske i Centra za ekologiju i energiju sa gradonačelnikom Tuzle, Zijadom Lugavić i njegovim saradnicama. Diskutiralo se o realiziranim aktivnosti i postignutim rezultatima na zajedničkom projektu i sagledane su mogućnosti nastavka saradnje. Na sastanku su ispred Caritasa Švicarske bili prisutni ...
Pročitajte više
26.1.2024. godine je sa ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović  održan sastanak delegacije Caritasa Švicarske i Centra za ekologiju i energiju, koje su predstavljali nova direktorica za područje Bosne i Hercegovine Anna Goos, direktor na odlasku Daniel Brankal, projekt menadžer Fuad Imamović, asistentica Hana Brekalović-Zaimović i direktorica Centra za ekologiju i energiju Džemila ...
Pročitajte više
Prema trenutnoj situaciji i aktivnostima koje se provode u BiH stiče se dojam da nadležne institucije ne shvataju ozbiljno problem energetskog siromaštva i posljedica do kojih se dolazi zbog nerješavanja ovog problema. Određeni pomaci postoje na lokalnom nivou, ali je potrebno aktivnije uključivanja i podrška viših nivoa vlasti. Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i ...
Pročitajte više
Montaza solarnih sistema – Prirucnik
Pročitajte više
Centar za ekologiju i energiju je saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje i nauku TK od 15. do 18.1.2024. godine je održao trodnevnu radionicu za profesore/ice iz Elektrotehničke i Građevinsko-geodetske škole iz Tuzle. Gosti na edukaciji su bili profesori /ice Industrijske škole iz Zenice. Radionica je bila nastavak edukacije koja je započela junu 2023. i namijenjena ...
Pročitajte više
Povodom stvaranja uslova za uvođenje novog zanimanja instalater fotonaponskih sistema i edukacije za profesore elektro i građevinske struke koja će se održavati naredna tri dana, od 15. do 17. januara, u ponedjeljak je Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio Elektrotehničku školu u Tuzli. Edukaciju za unapređenje vještinja i znanja za planiranje, montiranje i ...
Pročitajte više