Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Home » Archive

U Općini BANOVIĆI, u periodu od 20.8.2020. do 18.9.2020. se vrši savjetovanje i anketiranje 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje račune za energiju. Tom prilikom se domaćinstvima dijele EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali). U saradnji sa mjesnim zajednicama, savjetovanje i anketiranje domaćinstava vrše energetski savjetnici iz ...
Pročitajte više
Caritas Švicarske, Centar za ekologiju i energiju i Gradovi i Općine Tuzla, Kalesija, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica, u periodu od 17.8. do 18.9.2020. organiziraju  savjetovanje i anketiranje 10.000 domaćinstava i podjelu 10.000 LED sijalica, sa ciljem da podstaknu građane da smanje potrošnju energije. Prilikom savjetovanja, svako domaćinstvo dobija EE paket (4 LED sijalice, edukativni ...
Pročitajte više
U Grada Tuzla, u periodu od 17.8. do 18.9.2020. će se savjetovati i anketirati 2.500 zainteresiranih domaćinstava i podijeliti 10.000 LED sijalica, sa ciljem da smanje potrošnju energije i troškovi. Tom prilikom će se domaćinstvima dijeliti EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali). Spisak MZ, kontakti savjetnika, broj domaćinstava i period savjetovanja  (I faza) ...
Pročitajte više
U općini LUKAVAC, u periodu od 17.8. do 18.9.2020. će se savjetovati i anketirati 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje račune za energiju. Tom prilikom će se domaćinstvima dijeliti EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).   Raspored prve faze savjetovanja domaćinstava po mjesnim zajednicama koje će se ...
Pročitajte više
U mjesnim zajednicama Općine Kalesija, u periodu od 17.8. do 18.9.2020. g, će se savjetovati i anketirati 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje račune za energiju. Tom prilikom će se domaćinstvima dijeliti EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).   Raspored prve faze savjetovanja domaćinstava po mjesnim zajednicama ...
Pročitajte više