Tuzla, Gračanica, Kalesija i Doboj Istok su izradile lokalne strategija za smanjenje energetskog siromaštva i u 2024. godini kreću sa realizacijom mjera Gradovi Tuzla i Gračanica i općine Kalesija i Doboj Istok su 2023. godine završili svoje lokalne strategije za smanjenje energetskog siromaštva i u 2024. godini kreću sa realizacijom njihovih mjera. Strategije sadrže niz ...
Pročitajte više
Strategija za ES Kalesija
Pročitajte više
Strategija za ES D. Istok
Pročitajte više
Smjernice za smanjenje ES Tuzla
Pročitajte više
Plan za smanjenje ES Gračanica
Pročitajte više

JAVNI POZIV

Izrada i objava postova o zagađenju zraka i mjerama za smanjenje zagađenja zraka Projekat: Eko HUB Tuzla Trajanje projekta: 01.01.2023. – 31.03.2024. Trajanje zadatka: Od dana potpisivanje ugovora do finalizacije dogovorenih obaveza Poziv za ponudu Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva fizička i pravna lica, koja poznaju rad na društvenim mrežama ...
Pročitajte više
Centar za ekologiju i energiju u saradnji s UNICEF-om je organizovao sastanak sa predstavnicima ministarstava i gradskih i općinskih službi, zavoda za javno zdravstvo, nevladinih organizacija i predstavnika škola na kojem se razgovaralo o problemu zagađenja zraka u BiH. „Zagađen zrak ima veliki uticaj na zdravlje ljudi a posebno djece zbog njihovog bržeg disanja, metabolizma ...
Pročitajte više