10 Decembra, 2023 Novosti Nema komentara

Održan sastanak nevladinih organizacija sa predstavnicima kantonalnih i lokalnih vlasti o zagađenju zraka

U petak, 08.12.2023. godine je održan sastanak čiji je cilj razmjena iskustava Grada Lukavac, Grada Živinice i Općine Banovići sa postojećim i planiranim aktivnostima koje imaju za cilj da doprinesu smanjenju zagađenja zraka u ovim lokalnim zajednicama, kao i aktivnostima Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK na rješavanju ovog problema.

Centar za ekologiju i energiju, zajedno sa partnerima PD „Drenik“ Živinice, Forum za zaštitu okoliša Lukavac i UŽ „Sretna žena iz Banovića“, pokrenuo je inicijative koje imaju za cilj da se u budžete Grada Lukavac, Grada Živinice i Općine Banovići uvrste budžetske stavke za sufinansiranje mjera za smanjenje zagađenja zraka iz kućnih ložišta, tako da bi građanima/kama bilo omogućeno da izoliraju i utople svoje domove, ugrade toplotne pumpe i da postepeno prelaze na obnovljive izvore energije. U nacrtima budžeta Živinica i Lukavca su planirana određena sredstva za ovu namjenu. Na primjer, Grad Živinice je planirao ukupno 500.000 KM za mjere energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije koje će dovesti do smanjenja zagađenja zraka, od čega je 200.000 KM planirano za mjere za smanjenje zagađenja zraka iz kućnih ložišta. Na sastanku se razgovaralo i o tome na koji način će se objaviti javni poziv, koji su kriterijumi, način promocije poziva i sl.

Sastanak je održan u sklopu projekta Eko HuB Tuzla koji realizuje Centar za ekologiju i energiju u okviru projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a podržava Švedska.

Tuzla, 08.12.2023.

Napisao admin