28 Januara, 2024 Novosti Nema komentara

26.1.2024. godine je sa ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović  održan sastanak delegacije Caritasa Švicarske i Centra za ekologiju i energiju, koje su predstavljali nova direktorica za područje Bosne i Hercegovine Anna Goos, direktor na odlasku Daniel Brankal, projekt menadžer Fuad Imamović, asistentica Hana Brekalović-Zaimović i direktorica Centra za ekologiju i energiju Džemila Agić, na kojem su rezimirane realizirane aktivnosti, postignuti rezultati i sagledane mogućnosti nastavka saradnje.

Vezano za saradnju Vlada Tuzlanskog kantona sa švicarskim Caritasom i Centrom za ekologiju i energiju ministar Omerović je rekao „Zajedno sa njima smo radili na uvođenju novog zanimanja i evo, nakon što je Pedagoški zavod završio novi nastavni plan i program i nakon što je Elektrotehnička škola ispunila sve potrebne preduslove, danas ćemo toj školi izdati rješenje o uvođenju zanimanja Instalater foto-naponskih sistema. Na sljedećem upisnom roku naši učenici će moći upisati novo zanimanje.“

Predstavivši svoju nasljednicu direktor Daniel Brankal je izjavio „Saradnja sa Tuzlanskim kantonom izuzetna je i ovo je jedno od naših boljih iskustava. Zbog svega toga želimo da nastavimo da radimo ovdje i u budućnosti. Ono što je najvažnije je odgovornost koje su ministarstva i Vlada TK pokazali u prethodnom periodu i to je ključni razlog zašto želimo da sarađujemo i dalje“.

Projekt menadžer Caritasa Švicarske Fuad Imamović ovom je prilikom ministru uručio energijske certifikate za školske objekte u Dobrnji, Ratkovićima i Donjoj Špionici u kojima je investirano više od 194.000 KM. Dodatno je navedeno da su u prethodne tri godine napravljene energetske intervencije na 9 objekata područnih škola, od čega su u 8 objekata instalirane geotermalne pumpe, ukupne vrijednosti od 620.000 KM.

Prema Imamovićevim riječima „u ovoj godini predstoji energetska sanacija školskih objekata na području TK koje će odabrati zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, te nastavak edukacije profesora srednjih stručnih škola o temama energijske efikasnosti i korištenja novih izvora energije, te upis prve generacije učenika u novo zanimanje instalater solarnih sistema u Elektrotehničkoj školi u Tuzli“.

Direktoru Elektrotehničke škole Mirnesu Avdiću je na sastanku ministar uručio rješenje kojim je njegovoj školi odobren upis učenika u novo zanimanje.

Pored toga, Centar za ekologiju i energiju Tuzla, kao partner Caritasa, kontinuirano je provodio edukaciju o temama energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u koju svrhu su napisana 3 priručnika za profesore elektro, mašinske i građevinske struke. Programe obuke je prošlo preko 100 profesora iz škola Tuzlanskog kantona.

Najvažnije je da su se sve uključene strane saglasne da je dosadašnja saradnja bila uspješna i da će ona biti nastavljena.

Džemila Agić, direktorica CEE

 

(Foto: Press TK)

(Foto: Press tK)

Napisao admin