18 Augusta, 2020 Novosti Nema komentara

U Grada Tuzla, u periodu od 17.8. do 18.9.2020. će se savjetovati i anketirati 2.500 zainteresiranih domaćinstava i podijeliti 10.000 LED sijalica, sa ciljem da smanje potrošnju energije i troškovi. Tom prilikom će se domaćinstvima dijeliti EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).

Spisak MZ, kontakti savjetnika, broj domaćinstava i period savjetovanja  (I faza)
R.br. MZ                                                             u kojoj će raditi IME I PREZIME SAVJETNIKA KONTAKT Broj domać. PERIOD SAVJETOVANJA
1 Kula Lejla Hadžiefendić 062 432 220 100  17.- 28.8.2020.
2 Tušanj Zuhra Agić 061 961 075 100 19.-28.8.2020.
3 Ši Selo Antonio Zahirović 061 020 855 100  17.- 28.8.2020.
4 Stari Grad Elvira Fejzić 062 622 382 100  17.- 28.8.2020.
5 Brčanska Malta Erna Jatić 060 32 93 573 100  17.- 28.8.2020.
6 Grabovica Esma Imamović 061 430 511 100  17.- 28.8.2020.
7 Sjenjak Boris Divković 060 30 89 349 100  17.- 28.8.2020.
8 Mosnik Advin Pehlić 062 053 523 100  17.- 28.8.2020.
9 Slavinovići Hamza Sahanić 060 33 24 043 100  17.- 28.8.2020.
10 Simin Han Bakir Husić 061 406 469 100  17.- 28.8.2020.
11 Slatina Adis Jahić 062 869 759 100  17.- 28.8.2020.
12 Novi Grad I Ajdin Ovčina 060 35 66 949 100  17.- 28.8.2020.
13 Novi Grad II Dario Ikić 060 35 90 762 100  17.- 28.8.2020.
14  Kiseljak Emir Sprečak 060 31 79 430 100  17.- 28.8.2020.
15 Jala/Mejdan Tahir Agić 060 32 26 104 100 24. – 28.8.2020.
16 Dobrnja Nermina Selimović 062085 028 100  17.- 28.8.2020.
17 Gornja Tuzla Fazlić Elmir 062/263-846 100  17.- 28.8.2020.
18 Solina Nermin Kovcic 060 31 45 070 100  17.- 28.8.2020.
19 Dokanj Igor Gavrilović 061 032 512 50  17.- 28.8.2020.
20 Bukinje Zlatko Mrkaljević 062 205 473 100  17.- 28.8.2020.

Pozivamo građane da se odazovu u prostorije mjesne zajednice uz ispunjenje sljedećih kriterija: 

  • Da jedan predstavnik domaćinstva može odvojiti oko 30 minuta i na dogovoreni termin doći u prostorije mjesne zajednice na razgovor sa energetskim savjetnikom,
  • Da informacije koje dobije od energetskog savjetnika podijeli sa članovima porodice,
  • Da je zainteresiran za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije,
  • Da ima sve račune za električnu energiju u periodu august 2019.- juli 2020. i da ih želi donijeti i dati na uvid, da se slaže da ponovo u augustu 2021. obavi razgovor sa energetskim savjetnikom i donese račune za period august 2020.- juli 2021. godine.

 

Posjete građana i boravak u prostorijam MZ će se organizirati uz poštivanje propisanih mjera epidemiološke žaštite COVID-19. Obaveza građana je da prilikom ulaska i boravka u prostorijama mjesne zajednice koriste masku za lice, a provođenje ostalih mjera koje se odnose na pridržavanja propisane distance i korištenje dezinfekcionih sredstava će organizirati energetski savjetnici.

Ova aktivnost se provodi u sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i  smanjenje siromaštva” (EE FAZA II) koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za ekologiju i  energiju, gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice i općinama Kalesija, Lukavac i Banovići.  U okviru projekta će se vršiti energetsko savjetovanje 10.000 domaćinstava s ciljem da uštedom energije smanje emisiju stakleničkih plinova, kao i da smanje račune za energiju. Energetski audit će vršiti educirani energetski savjetnici, studenti i učenici škola sa ovog područja, a predstavnici 6 lokalnih samouprava će učestvovati u upravljanju ovih aktivnosti. Na osnovu analize prikupljenih podataka o potrošnji električne energije, prije posjete savjetnika i godinu dana nakon prvog savjetovanja, utvrdiće se da li postoji mogućnost smanjenja potrošnje energije primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti i u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u BiH.

Napisao admin