2 Novembra, 2022 Novosti Nema komentara

Grad Tuzla će zajedno sa Švicarskim Caritas-om i Centrom za ekologiju i energiju raditi na izradi i realizaciji Strategije za smanjenje energetskog siromaštva, čime će se pomoći socijalno ugroženim domaćinstvima da dugoročno i održivo smanje svoje troškove za energiju

Predstavnici Grada Tuzle su 1.11.2022. održali sastanak sa predstavnicama Centra za ekologiju i energiju, koji zajedno sa Caritas-om Švicarske od ove godine realiziraju 3. fazu projekta “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“.

Grad Tuzla je uključen u segment projekta “Smanjenje siromaštva uzrokovanog troškovima energije“, u kojem će se na osnovu ranije izrađene analize o energetskom siromaštvu i izrade baze sa spiskovima korisnika stalne socijalne pomoći, socijalnim slučajevima i potencijalno ugroženim domaćinstvima, izraditi Strategiju za smanjenje energetskog siromaštva u Tuzli. U izradu Strategije će biti uključeni predstavnici Centra za socijalni rad, gradskih službi koje se bave socijalnim pitanjem i osiguranjem socijalne sigurnosti građana i njihovih porodica, eksperti koji se bave energetskim siromaštvom i socijalno ugroženim domaćinstvima i projektni tim Caritas-a Švicarske i Centra za ekologiju i energiju.

Nakon usvajanja Strategije, Grad Tuzla je spreman da krene sa realizacijom konkretnih mjera i pomoći za energetski siromašna domaćinstva, da bi se postiglo dugoročno i održivo smanjenje potrošnje energije.

Više informacije: Džemila Agić, 061 724 033; dzemila.agic@bih.net.ba

Pripremila: Vanja Rizvić, Centar za ekologiju i energoju

Napisao admin