30 Novembra, 2020 Novosti Nema komentara

Projekt “Čist zrak je naše pravo“ Centar za ekologiju i energiju realizuje uz podršku dobijenu u okviru projekta „Misli o prirodi“, koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava  Švedska.

Forum za zaštitu okoliša općine Lukavac je u okviru projekta „Čist zrak je naše pravo“ analizirao štetni uticaj industrije na zagađenje zraka u Lukavcu.

U petak, 27.11.2020. godine u MZ Puračić, održana je druga prezentacija “Analiza stanja zagađenja zraka u odnosu na okolinsku dozvolu za velike zagađivaće okoliša ( zraka).”

O svakoj sljedećoj prezentaciji, datumu i mjestu, građani će biti na vrijeme obaviješteni.

Napisao admin