16 Novembra, 2023 Novosti Nema komentara

Kategorija: Nabavka opreme/ učila za škole

Lokacija: Tuzla

Poziv za ponude

Centar za ekologiju i energiju (u daljem tekstu CEE) poziva firme koje se bave prodajom opreme da dostave ponude za nabavku učila za škole i to: 6 fotonaponskih sistema, 6 kompleta dijelova za mini vjertoturbine, u skladu tehničkim opisom, koji se nalazi u okviru ovog poziva. Nabavka učila za škole se provodi u okviru projekata: „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ u okviru aktivnosti vezanih za saradnju sa školama, edukaciju učenika, nastavnika i odraslih osoba.

Kompletan tekst Zahtjeva za nabavku učila za tehničke škole je dostupan na sljedećem LINKU.

Napisao admin