18 Januara, 2024 Novosti Nema komentara

Centar za ekologiju i energiju je saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje i nauku TK od 15. do 18.1.2024. godine je održao trodnevnu radionicu za profesore/ice iz Elektrotehničke i Građevinsko-geodetske škole iz Tuzle. Gosti na edukaciji su bili profesori /ice Industrijske škole iz Zenice.

Radionica je bila nastavak edukacije koja je započela junu 2023. i namijenjena za profesore/ice koji žele da unaprijede svoje znanje i vještine vezane sa planiranje, montiranje i održavanje fotonaponskih sistema.

Elektrotehnička škola iz Tuzle planira u novoj školskoj godini 2024/2025 ponuditi novo zanimanje „Instalater fotonaponskih sistema – elektroničar“, a Građevinsko-geodetska škola se planira baviti edukacijom odraslih na ovu temu i ova edukacija je ujedno i priprema za novine u ovim školama.

U cilju obezbjeđivanja odgovarajućih uslova za rad u obje škole su uređene radionice sa modelima, alatom i opremom za izvođenje praktične nastave na temu montiranja fotonaponskih sistema.

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa Polybau školom iz Švicarske, za potrebe novog zanimanja preveden je priručnik „Montiranje solarnih sistema“, koji je dostupan na: www.ekologija.ba.

U narednom periodu će biti prevedena knjiga i priručnik pod nazivom „Osnove fotonaponske tehnike“.

Aktivnosti su dio projekata: “Solarna energija za Tuzlu“ i “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“, koje realiziraju Centar za ekologiju i energiju i Švicarski Caritas u saradnji sa Fordervereinom, Polybau školom, Ministarstvom za obrazovanje i nauku TK, Elektrotehničkom i Građevinsko-geodetskom školom iz Tuzle.

Zahvaljujući podršci Fondacije FEMI, MKD “PARTNER” i MKF „PARTNER“ izvršena je dodatna nabavku alata i materijala za potrebe provođenja praktične nastave u školama.

Tim CEE, Tuzla, 18.1.2024.

 

Napisao admin